Toán lớp 5 Bài 92. Bài toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - SGK Bình Minh

Tính (theo mẫu): Mẫu: 80% của 40 là: 40 × 80 : 100 = 32 Lãi suất tiết kiệm là 7,8% một năm. Cô Vân gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Tính số tiền lãi cô Vân nhận được sau một năm. Vườn nhà cô Hiền có dạng hình chữ nhật, chiều dài 24 m và chiều rộng 15 m, lối đi chiếm 4% diện tích cả vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 10 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 80% của 40 là: 40 × 80 : 100 = 32

a) 7% của 152

b) 0,5% của 600

c) 25% của 820

Phương pháp giải:

Tính dựa vào mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) 7% của 152 là:

152 × 7 : 100 = 10,64

b) 0,5% của 600 là:

600 × 0,5 : 100 = 3

c) 25% của 820 là:

820 × 25 : 100 = 205

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Bình Minh

Lãi suất tiết kiệm là 7,8% một năm. Cô Vân gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Tính số tiền lãi cô Vân nhận được sau một năm.

Phương pháp giải:

- Tính số tiền lãi sau 1 năm tức là tìm 7,8% của 60 000 000 đồng, lấy 60 000 000 chia cho 100 rồi nhân với 7,8 hoặc lấy 60 000 000 nhân với 7,8 rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lãi suất: 7,8% một năm

Tiền gửi: 60 000 000 đồng

Sau một năm, tiền lãi: ? đồng.

Bài giải

Số tiền lãi cô Vân nhận được sau một năm là:

60 000 000 : 100 × 7,8 = 4 680 000 (đồng)

Đáp số: 4 680 000 đồng.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán 5 Bình Minh

Vườn nhà cô Hiền có dạng hình chữ nhật, chiều dài 24 m và chiều rộng 15 m, lối đi chiếm 4% diện tích cả vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích vườn nhà cô Hiền = chiều dài × chiều rộng.

Cách 1:

- Tính diện tích lối đi bằng diện tích vườn chia cho 100 rồi nhân với 4.

- Tính diện tích phần đất trồng hoa bằng diện tích vườn – diện tích lối đi.

Cách 2:

- Tìm tỉ số phần trăm diện tích đất trồng hoa so với diện tích vườn bằng 100% - 4% = 96%.

- Tính diện tích đất trồng hoa bằng diện tích vườn chia cho 100 rồi nhân với 96.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn hình chữ nhật

Chiều dài: 24 m, chiều rộng: 15 m

Lối đi chiếm 4%

Còn lại để trồng hoa

Diện tích trồng hoa: ? m2.

Bài giải

Diện tích vườn nhà cô Hiền là:

24 × 15 = 360 (m2)

Cách 1:

Diện tích lối đi là:

360 : 100 × 4 = 14,4 (m2)

Diện tích phần đất trồng hoa là:

360 – 14,4 = 345,6 (m2)

Cách 2:

Diện tích đất trồng hoa chiếm số phần trăm diện tích vườn là:

100% - 4% = 96%

Diện tích phần đất trồng hoa là:

360 : 100 × 96 = 345,6 (m2)

Đáp số: 345,6 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 93. Luyện tập - SGK Bình Minh

  a) Tìm 0,9% của 240 kg b)Tìm 28% của 1580 km Số? Nhân dịp tết Nguyên đán, một cửa hàng giảm giá 10% tất cả các mặt hàng. Em hãy giúp người bán hàng tính giá mới của mỗi mặt hàng dưới đây: Bác Hòa dùng 125 000 000 đồng để kinh doanh mặt hàng nông sản. Sau một tháng, số tiền bác thu về bằng 120% số tiền vốn. Số tiền lãi bác Hòa thu được là ? đồng. Số?

 • Toán lớp 5 Bài 94. Máy tính cầm tay - SGK Bình Minh

  Dùng máy tính cầm tay để tính: Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của biểu thức: Đ – S? (Dùng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả)

 • Toán lớp 5 Bài 95. Máy tính cầm tay (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Tính tỉ số phần trăm của hai số: Nêu số thích hợp với ô ? trong bảng thống kê tiền gửi ngân hàng dưới đây: Giá một chiếc xe đạp là 780 000 đồng, nhân dịp năm mới, cửa hàng giảm giá 15%. Vậy cần bao nhiêu tiền để mua chiếc xe đạp đó?

 • Toán lớp 5 Bài 96. Tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000, mỗi độ dài ở hàng trên ứng với độ dài thật nào ở hàng dưới? Quan sát sơ đồ sân bóng đá dưới đây rồi trả lời các câu hỏi sauu: a) Sơ đồ sân bóng trên có tỉ lệ là bao nhiêu? b) Trên sơ đồ, sân bóng đá được vẽ thu nhỏ bao nhiêu lần? c) Khoảng cách giữa hai điểm trên sơ đồ là 1 cm thì khoảng cách thật giữa hai điểm đó trên sân bóng là bao nhiêu mét?

 • Toán lớp 5 Bài 97. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - SGK Bình Minh

  Số? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đo được 8,6 cm. Hỏi quãng đường thật từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, một khu đất hình chữ nhật đo được chiều dài là 4,5 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích thực của khu đất đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close