Toán lớp 5 Bài 112. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK Bình Minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Số? a) 12 dm3 = [?] cm3 Các hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm được xếp thành hai hình A và B như hình bên, hãy cho biết thể tích của mỗi hình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 36 SGK Toán 5 Bình Minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Hoàn thành bảng (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 36 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

a) 12 dm3 = [?] cm3

b) 23,41 dm3 = [?] cm3

c) 3 450 cm3 = [?] dm3

d) 5 dm3 13 cm3 = [?] dm3

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 dm3 = 1 000 cm3; 1 cm3 = $\frac{1}{{1000}}$dm3

Lời giải chi tiết:

a) 12 dm3 = 12 000 cm3

b) 23,41 dm3 = 23 410 cm3

c) 3 450 cm3 = 3,45 dm3

d) 5 dm3 13 cm3 = 5,013 dm3

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 36 SGK Toán 5 Bình Minh

Các hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm được xếp thành hai hình A và B như hình bên, hãy cho biết thể tích của mỗi hình.

Phương pháp giải:

Đếm số hình lập phương trong các hình A, B, C.

Lời giải chi tiết:

Ta có: hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm có thể tích bằng 1 cm3.

Hình A được ghép bởi 12 hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm.

Hình B được ghép bởi 18 hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm.

Vậy thể tích hình A bằng 12 cm3; thể tích hình B bằng 18 cm3.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close