Toán lớp 5 Bài 29. Số thập phân bằng nhau - SGK Bình Minh

Chọn các cặp số thập phân bằng nhau: a) Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số sau để phần thập phân của chúng đều có ba chữ số: b) Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn: Đ – S ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 39 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn các cặp số thập phân bằng nhau:

Phương pháp giải:

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 39 SGK Toán 5 Bình minh

a) Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số sau để phần thập phân của chúng đều có ba chữ số:

b) Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

Phương pháp giải:

a) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

b) Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

a) 603,92 = 603,920

81,5 = 81,500

3,247

70,05 = 70,050

b) 628,70 = 628,7

15,4000 = 15,400 = 15,40 = 15,4

39,500 = 39,50 = 39,5

300,2000 = 300,200 = 300,20 = 300,2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 39 SGK Toán 5 Bình minh

Đ – S ?

Phương pháp giải:

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

- Tìm số ô vuông đã tô màu, nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Đã tô màu $\frac{{60}}{{100}} = \frac{6}{{10}}$ hình vuông hay 0,60 = 0,6

Vậy:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close