Toán lớp 5 Bài 62. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính nhẩm: 19,3 : 10 406 : 1000 Số? a) 74,8 kg = ? g b) 5,02 dm2 = ? cm2 Số? Cô Hoa có một mảnh vải lụa dài 8 m. Cô đã dùng hết 6,4 m. Phần vải còn lại cô dùng để kết nơ, mỗi cái nơ hết 0,1 m vải. Hỏi cô Hoa đã kết được bao nhiêu cái nơ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 77 SGK Toán 5 Bình minh

Tính nhẩm:

19,3 : 10

406 : 1000

 

6,28 : 0,1

51,7 : 0,001

 

4,8 : 100

7,9 : 0,01

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên trái 1, 2, 3, ... chữ số.

- Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên phải 1, 2, 3, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

19,3 : 10 = 1,93

406 : 1000 = 0,406

 

6,28 : 0,1 = 62,8

51,7 : 0,001 = 51 700

 

4,8 : 100 = 0,048

7,9 : 0,01 = 790

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 77 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

a) 74,8 kg = ? g

b) 5,02 dm2 = ? cm2

c) 19,3 dm = ? m

d) 650 ml = ? l

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

a) 74,8 kg = 74 800 g

b) 5,02 dm2 = 502 cm2

c) 19,3 dm = 1,93 m

d) 650 ml = 0,65 l

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 77 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 77 SGK Toán 5 Bình minh

Cô Hoa có một mảnh vải lụa dài 8 m. Cô đã dùng hết 6,4 m. Phần vải còn lại cô dùng để kết nơ, mỗi cái nơ hết 0,1 m vải. Hỏi cô Hoa đã kết được bao nhiêu cái nơ?

Phương pháp giải:

- Tìm số mét vải còn lại = số mét vải ban đầu – số mét vải đã dùng.

- Tìm số cái nơ kết được = số mét vải còn lại : số mét vải kết 1 cái nơ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 8 m

Đã dùng: 6,4 m

Mỗi cái nơ: 0,1 m vải

Kết được: ? cái nơ

Bài giải

Số mét vải còn lại dùng để kết nơ là:

8 – 6,4 = 1,6 (mét)

Cô Hoa đã kết được số cái nơ là:

1,6 : 0,1 = 16 (cái)

Đáp số: 16 cái nơ.

 • Toán lớp 5 Bài 63. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 32,8 : 10 = 3,28 2,98 : 0,1 = 29,8 Đặt tính rồi tính: a) 483 : 35 Đ – S? Một ô tô chở 4 chuyến được tất cả 19,2 tấn gạo. Để chở hết 115,2 tấn gạo, ô tô đó cần chở bao nhiêu chuyến? Biết mỗi chuyến xe chở số gạo như nhau. Hình tam giác ABC có tổng độ dài cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 12,5 cm; tổng dộ dài cạnh AC và AB là 10,7 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 64. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Chọn các cặp phép tính có kết quả giống nhau: Đặt tính rồi tính: Tính giá trị biểu thức: a) 32,7 – 2,49 : 0,6 b) 6,81 × (6,93 + 3,07) Một động cơ hoạt động trong 3 giờ hết 1,35 l dầu. Để động cơ đó hoạt động trong 7 giờ thì cần bao nhiêu lít dầu? Biết rằng số lít dầu động cơ tiêu thụ trong mỗi giờ là như nhau. Số ?

 • Toán lớp 5 Bài 65. Ôn tập chủ đề 3 - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 54,27 + 6,328 Đặt tính rồi tính: a) 3,07 × 0,5 Tính nhẩm: a) 21,6 × 1000 Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 42 m. Chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính diện tích khu đất đó. Chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam có cách tính như sau: Chiều cao trung bình của trẻ bằng:

 • Toán lớp 5 Bài 61. Chia nhẩm một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: <, >, = ? Cô Mai hòa 0,2 l si-rô mơ vào 3 l nước lọc để pha mơ. Sau đó cô chia số nước mơ đó vào các cốc, mỗi cốc đựng 0,1 l. Hỏi có bao nhiêu cốc nước mơ?

 • Toán lớp 5 Bài 60. Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 812,3 : 10 812,3 : 100 812,3 : 1000 Số? a) 503,8 m = ? km b) 1,25 tạ = ? tấn c) 6,4 dm2 = ? m2 Quan sát tranh bên rồi tìm số thích hợp thay cho .?. : Bốn hộp sữa cân nặng .?. kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close