Toán lớp 5 Bài 114. Mét khối - SGK Bình Minh

Hoàn thành bảng sau: Số? Người ta xếp các kiện hàng dạng hình lập phương có cạnh dài 1 m như hinh vẽ dưới đây. Tính thể tích của toàn bộ khối hàng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 39 SGK Toán 5 Bình Minh

Hoàn thành bảng sau:

Phương pháp giải:

Hoàn thành bảng (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 39 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 m3 = 1 000 dm3; 1 m3 = 1 000 000 cm3

Lời giải chi tiết:

8 m3 = 8 000 dm3

600 dm3 = 0,6 m3

 

3,9 m3 = 3 900 000 cm3

5 300 000 cm3 = 5,3 m3

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 39 SGK Toán 5 Bình Minh

Người ta xếp các kiện hàng dạng hình lập phương có cạnh dài 1 m như hinh vẽ dưới đây. Tính thể tích của toàn bộ khối hàng.

Phương pháp giải:

- Thể tích hình lập phương có cạnh dài 1 m bằng 1m3.

- Đếm số hình lập phương trong toàn bộ kiện hàng.

- Thể tích của toàn bộ khối hàng = 1m3 × số hình lập phương

Lời giải chi tiết:

Ta có: hình lập phương cạnh dài 1 m có thể tích bằng 1 m3.

Toàn bộ khối hàng được ghép bởi 16 hình lập phương cạnh dài 1 m.

Vậy thể tích toàn bộ khối hàng bằng:

1 × 16 = 16 (m3)

Đáp số: 16 m3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close