Toán lớp 5 Bài 106. Ôn tập chủ đề 5 - SGK Bình Minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Trong vườn trồng 140 cây nhãn và một số cây vải, số cây nhãn nhiều hơn số cây vải 20 cây. Tính tỉ số phần trăm của số cây vải và số cây nhãn. Số? Một khu đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 20 000. Trên bản đồ đó, đo được chiều dài và chiều rộng của khu đất lần lượt là 5 cm và 3,5 cm. Biểu đồ bên biểu diễn kết quả điều tra về các môn thể thao được yêu thích nhất của 400 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi sau: C

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 28 SGK Toán 5 Bình Minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 28 SGK Toán 5 Bình Minh

Trong vườn trồng 140 cây nhãn và một số cây vải, số cây nhãn nhiều hơn số cây vải 20 cây. Tính tỉ số phần trăm của số cây vải và số cây nhãn.

Phương pháp giải:

- Đưa về bài toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

- Tính số cây nhãn = (tổng + hiệu) : 2

- Tính số cây vải = (tổng – hiệu) : 2

- Tính tỉ số phần trăm của số cây vải và số cây nhãn = số cây vải : số cây nhãn × 100

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Trong vườn có số cây nhãn là:

(140 + 20) : 2 = 80 (cây)

Trong vườn có số cây vải là:

(140 – 20) : 2 = 60 (cây)

Tỉ số phần trăm của số cây vải và số cây nhãn là:

60 : 80 = 0,75

0,75 = 75%

Đáp số: 75%

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 28 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một khu đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 20 000. Trên bản đồ đó, đo được chiều dài và chiều rộng của khu đất lần lượt là 5 cm và 3,5 cm.

a) Diện tích khu đất đó là ? m2.

b) Người ta dùng 65% khu đất đó để xây nhà. Diện tích đất còn lại là ? m2.

Phương pháp giải:

a) - Tìm chiều dài thật khu đất bằng chiều dài trên bản đồ × 20 000.

- Tìm chiều rộng thật khu đất bằng chiều rộng trên bản đồ × 20 000.

- Tính diện tích thực của khu đất bằng chiều dài thật × chiều rộng thật.

b) - Số phần trăm diện tích đất còn lại = 100% - số phần trăm diện tích đất xây nhà

- Tính diện tích đất còn lại = diện tích khu đất : 100 × Số phần trăm diện tích đất còn lại

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài thực của khu đất hình chữ nhật là:

5 × 20 000 = 100 000 (cm)

Chiều rộng thực của khu đất hình chữ nhật là:

3,5 × 20 000 = 70 000 (cm)

Diện tích thực của khu đất đó là:

100 000 × 70 000 = 7 000 000 000 (cm2)

7 000 000 000 cm2 = 700 000 m2

b) Số phần trăm diện tích đất còn lại là:

100% – 65% = 35%

Diện tích đất còn lại là:

700 000 : 100 × 35 = 245 000 (m2)

Đáp số: a) 700 000 m2

b) 245 000 m2

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 28 SGK Toán 5 Bình Minh

Biểu đồ bên biểu diễn kết quả điều tra về các môn thể thao được yêu thích nhất của 400 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh yêu thích bóng rổ?

b) Số học sinh yêu thích bóng đá nhiều hơn số học sinh yêu thích cờ vua là bao nhiêu?

TỈ SỐ PHẦN TRĂM CÁC MÔN

THỂ THAO ĐƯỢC YÊU THÍCH

Phương pháp giải:

Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi.

- Tính số học sinh yêu thích bóng rổ = số học sinh toàn trường : 100 × số phần trăm

- Số phần trăm học sinh yêu thích bóng đá nhiều hơn số phần trăm học sinh yêu thích cờ vua = Số phần trăm học sinh yêu thích bóng đá – số phần trăm học sinh yêu thích cờ vua

- Số học sinh yêu thích bóng đá nhiều hơn số học sinh yêu thích cờ vua = số học sinh toàn trường : 100 × Số phần trăm

Lời giải chi tiết:

a) Số sinh yêu thích bóng rổ là:

400 : 100 × 40 = 160 (học sinh)

b) Số phần trăm học sinh yêu thích bóng đá nhiều hơn số phần trăm học sinh yêu thích cờ vua là:

25% – 15% = 10%

Số học sinh yêu thích bóng đá nhiều hơn số học sinh yêu thích cờ vua là:

400 : 100 × 10 = 40 (học sinh)

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 28 SGK Toán 5 Bình Minh

Chọn câu trả lời đúng:

Anh Minh mua một máy tính giá 18 000 000 đồng bằng hình thức trả góp. Lần đầu anh trả được 40%, lần thứ hai anh trả được 25% giá tiền. Như vậy, anh Minh còn phải trả số tiền là:

A. 10 800 000 đồng

B. 11 700 000 đồng

C. 6 300 000 đồng

D. 13 500 000 đồng.

Phương pháp giải:

- Số phần trăm số tiền cả hai lần anh Minh đã trả = số phần trăm trả lần đầu + số phần trăm trả lần thứ hai

- Số phần trăm số tiền Anh Minh còn phải trả = 100% – Số phần trăm số tiền cả hai lần anh Minh đã trả

- Số tiền anh Minh còn phải trả = giá tiền máy tính : 100 × số phần trăm

Lời giải chi tiết:

Phần trăm số tiền cả hai lần anh Minh đã trả là:

40% + 25% = 65%

Phần trăm số tiền Anh Minh còn phải trả là:

100% – 65% = 35%

Anh Minh còn phải trả số tiền là:

18 000 000 : 100 × 35 = 6 300 000 (đồng)

Đáp số: 6 300 000 đồng

Chọn C.

 • Toán lớp 5 Bài 107. Ôn tập chủ đề 5 (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Một mảnh vườn có diện tích đất trồng hoa là 360 m2 và có diện tích đất trồng rau là 540 m2. Dùng máy tính cầm tay để tính rồi chọn câu trả lời đúng: a) Biểu thức a + 30 563 : (95 – 82) với a = 247 819 có giá trị là: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, một khu đất có dạng hình chữ nhật đo được chiều dài và chiều rộng lần lượt là 9 cm và 7,5 cm. Hoạt động theo nhóm, tung 12 lần một con xúc xắc: Số? Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối.

 • Toán lớp 5 Bài 104.Tỉ số của số lần lặp lại của một khả năng xảy ra - SGK Bình Minh

  Tung 8 lần một đồng xu: a) Một bạn tung và một bạn thống kê kết quả, chẳng hạn: Xuất hiện mặt sấp: Hoạt động theo nhóm, gieo 10 lần một con xúc xắc. a) Một bạn gieo xúc xắc, một bạn đọc kết quả và một bạn thống kê số lần xuất hiện: Trong hộp có 4 viên bi kích thước như nhau: 3 viên màu vàng và 1 viên màu tím. Một bạn lấy băng che mắt và thò tay vào hộp lấy ra 1 viên bi rồi bỏ trở lại vào trong hộp. Lặp lại 6 lần như thế. Một bạn thống kê kết quả.

 • Toán lớp 5 Bài 103. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Dựa vào biểu đồ dưới dây, trả lời các câu hỏi sau: a) Số tiền thu được từ mỗi mặt hàng đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm? b) Loại hàng nào có doanh thu cao nhất, loại hàng nào có doanh thu thấp nhất? Cho biết doanh thu các loại hàng trong tuần đầu tháng 12 của siêu thị nêu trong bài 1 là 986 000 000 đồng. Dựa vào biểu đồ trong bài 1, hãy tính: Biểu đồ dưới đây cho biết việc sử dụng đất của công ty Hợp Thành. Khu đất của công ty Hợp Thành được sử dụng như sau:

 • Toán lớp 5 Bài 102. Biểu đồ hình quạt tròn - SGK Bình Minh

  Biểu đồ dưới cho biết tỉ số phần trăm vận động viên trong đoàn học sinh của Trường Tiểu học Hòa Bình tham gia các môn thi ở Hội khỏe Phù Đổng: Một trường phổ thông dân tộc nội trú có 400 học sinh: Dùa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 100. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hồ thả cá hình chữ nhật có chiều rộng 120 m, chiều dài 180 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, mỗi cạnh của hồ đó là bao nhiêu đề-xi-mét? Dưới đây là bản đồ Trường Tiểu học Đại Từ. Đo khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B trên bản đồ rồi tìm số thích hợp thay cho ? . Chú Khôi mua một chiếc ô tô giá 860 000 000 đồng theo phương thức trả góp. Chú đã trả được 45% số tiền mua ô tô. Hỏi chú Khôi còn phải trả bao nhiêu tiền? Quan sát hình dưới đây rồi tìm số thích hợp thay cho ?: Trong mọt gói trà

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close