Toán lớp 5 Bài 121. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương: a) Có cạnh 6 cm; a) Hoàn thành bảng (theo mẫu): Một bể cá cảnh hình lập phương không nắp, có cạnh 8 dm. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông kính để làm bể đó? Nhóm các bạn tổ 1 làm con rô-bốt bằng bìa như hình dưới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 48 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương:

a) Có cạnh 6 cm;

b) Có cạnh 4,5 dm;

c) Có cạnh 8,2 m.

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

$6 \times 6 \times 4 = 144$(cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

$6 \times 6 \times 6 = 216$(cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

$4,5 \times 4,5 \times 4 = 81$(dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

$4,5 \times 4,5 \times 6 = 121,5$ (dm2)

c) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

$8,2 \times 8,2 \times 4 = 268,96$(m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

$8,2 \times 8,2 \times 6 = 403,44$ (m2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Hoàn thành bảng (theo mẫu):

b) Từ kết quả tính trong câu a, hãy nêu nhận xét: diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương thay đổi như thế nào khi cạnh của nó gấp lên 2 lần?

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Nhận xét: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên 4 lần khi cạnh của nó gấp lên 2 lần.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 48 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bể cá cảnh hình lập phương không nắp, có cạnh 8 dm. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông kính để làm bể đó?

Phương pháp giải:

Vì bể không nắp nên:

Cách 1: Số mét vuông kính để làm bể = diện tích xung quanh + diện tích 1 đáy

Cách 2: Số mét vuông kính để làm bể = diện tích 5 mặt của hình lập phương = diện tích 1 mặt × 5

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Diện tích xung quanh của chiếc bể là:

$8 \times 8 \times 4 = 256$ (dm2)

Cần số mét vuông kính để làm bể đó là:

$256 + 8 \times 8 = 320$(dm2)

Cách 2:

Cần số mét vuông kính để làm bể đó là:

8 × 8 × 5 = 320 (dm2)

Đáp số: 320 dm2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 48 SGK Toán 5 Bình Minh

Nhóm các bạn tổ 1 làm con rô-bốt bằng bìa như hình dưới.

Tính diện tích phần bìa để làm đầu và thân con rô-bốt đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích phần bìa để làm đầu và thân con rô-bốt = diện tích phần bìa làm đầu + diện tích phần bìa làm thân.

- Tính diện tích phần bìa làm đầu = cạnh × cạnh × 6

- Tính diện tích phần bìa làm thân = diện tích xung quang + 2 × diện tích đáy

Lời giải chi tiết:

Diện tích phần bìa làm đầu rô-bốt là:

$3 \times 3 \times 6 = 54$(cm2)

Diện tích xung quanh phần thân rô-bốt là:

$\left( {4 + 3,5} \right) \times 2 \times 3,8 = 57$ (cm2)

Diện tích phần bìa làm thân rô-bốt là:

$57 + 4 \times 3,5 \times 2 = 85$(cm2)

Diện tích phần bìa để làm đầu và thân con rô-bốt đó là:

54 + 85 = 139 (cm2)

Đáp số: 139 cm2.

  • Toán lớp 5 Bài 122. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK Bình Minh

    Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết: Một bể bơi sâu 1,4 m như hình dưới đây. Hỏi cần bao nhiêu mét khối nước để bơm vào bể bơi đó? Biết rằng mặt nước trong bể cách miệng bể 20 cm.

  • Toán lớp 5 Bài 123. Thể tích hình lập phương - SGK Bình Minh

    Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là: Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l. Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

  • Toán lớp 5 Bài 124. Luyện tập - SGK Bình Minh

    Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu): Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m.

  • Toán lớp 5 Bài 125. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

    Tính theo mẫu: Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

  • Toán lớp 5 Bài 127. Ôn tập các đơn vị đo thời gian - SGK Bình Minh

    Số? Số? Số? a) 192 phút = (?) giờ (?) phút = (?) giờ. b) 65 tháng = (?) năm (?) tháng. >, <, = ? Hãy cho biết mỗi sự kiện dưới đây xảy ra vào thế kỉ nào ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close