Toán lớp 5 Bài 8. Ôn tập về nhân, chia phân số - SGK Bình Minh

Tính Tính bằng cách thuận tiện nhất: Tìm phân số thích hợp thay cho dấu ?: Một lô hàng rô-bốt lau nhà được nhập về cửa hàng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 13 SGK Toán 5 Bình minh

Tính

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số; mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{7}{{12}} \times \frac{{11}}{3} = \frac{{7 \times 11}}{{12 \times 3}} = \frac{{77}}{{36}}\)

b) $\frac{9}{4}:\frac{3}{5} = \frac{9}{4} \times \frac{5}{3} = \frac{{9 \times 5}}{{4 \times 3}} = \frac{{15}}{4}$

c) $\frac{8}{3} \times \frac{5}{4}:\frac{{15}}{{10}} = \frac{{8 \times 5}}{{3 \times 4}}:\frac{{15}}{{10}} = \frac{{10}}{3}:\frac{{15}}{{10}} = \frac{{10}}{3} \times \frac{{10}}{{15}} = \frac{{20}}{9}$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 13 SGK Toán 5 Bình minh

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Phương pháp giải:

a, c) Áp dụng công thức: a x b + a x c = a x (b + c)

b) Áp dụng tính chất chất giao hoán và kết hợp.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{{13}}{{50}} \times \frac{{25}}{4} + \frac{{13}}{{50}} \times \frac{{75}}{4} = \frac{{13}}{{50}} \times \left( {\frac{{25}}{4} + \frac{{75}}{4}} \right) = \frac{{13}}{{50}} \times \frac{{100}}{4} = \frac{{13}}{2}$

b) $\frac{4}{9} \times \frac{6}{{13}} \times \frac{9}{2} = \left( {\frac{4}{9} \times \frac{9}{2}} \right) \times \frac{6}{{13}} = 2 \times \frac{6}{{13}} = \frac{{12}}{{13}}$

c) $\frac{7}{{12}} \times \frac{9}{4} + \frac{9}{8} \times \frac{7}{{12}} = \frac{7}{{12}} \times \left( {\frac{9}{4} + \frac{9}{8}} \right) = \frac{7}{{12}} \times \left( {\frac{{18}}{8} + \frac{9}{8}} \right) = \frac{7}{{12}} \times \frac{{27}}{8} = \frac{{63}}{{32}}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 13 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm phân số thích hợp thay cho dấu ?:

Phương pháp giải:

- Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{7}{{10}} \times .?. = \frac{{21}}{{20}}$

$.?. = \frac{{21}}{{20}}:\frac{7}{{10}} = \frac{3}{2}$

Vậy phân số cần tìm là $\frac{3}{2}$

b) $.?.:\frac{{12}}{5} = 4$

$.?. = 4 \times \frac{{12}}{5} = \frac{{48}}{5}$

Vậy phân số cần tìm là $\frac{{48}}{5}$

c) $\frac{{15}}{6}:.?. = \frac{{10}}{3}$

$.?. = \frac{{15}}{6}:\frac{{10}}{3} = \frac{3}{4}$

Vậy phân số cần tìm là $\frac{3}{4}$

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 13 SGK Toán 5 Bình minh

Một lô hàng rô-bốt lau nhà được nhập về cửa hàng. Ngày thứ nhất cửa hàng nhập $\frac{2}{9}$ lô hàng, ngày thứ hai nhập gấp đôi lượng hàng nhập ngày thứ nhất. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng nhập được mấy phần lô hàng đó?

Phương pháp giải:

Số phần lô hàng trung bình mỗi ngày cửa hàng nhập được = Số phần lô hàng nhập được trong cả hai ngày : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Ngày thứ nhất nhập: $\frac{2}{9}$ lô hàng

Ngày thứ hai nhập: gấp đôi ngày thứ nhất

Trung bình mỗi ngày nhập: ? phần lô hàng.

Bài giải

Số phần lô hàng nhập được trong ngày thứ hai là:

$\frac{2}{9} \times 2 = \frac{4}{9}$ (lô hàng)

Số phần lô hàng nhập được trong cả hai ngày là:

$\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9}$(lô hàng)

Số phần lô hàng trung bình mỗi ngày cửa hàng nhập được là:

$\frac{6}{9}:2 = \frac{1}{3}$ (lô hàng)

Đáp số: $\frac{1}{3}$lô hàng

 • Toán lớp 5 Bài 9. Phân số thập phân - SGK Bình Minh

  Chọn phân số thập phân chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Viết hai phân số thập phân bé hơn 1 và hai phân số thập phân lớn hơn 1.

 • Toán lớp 5 Bài 10. Hỗn số - SGK Bình Minh

  Tìm hỗn số chỉ phần tô màu trong mỗi hình dưới đây: Phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Viết các phân số thập phân thành hỗn số:

 • Toán lớp 5 Bài 11. Quy đồng mẫu số các phân số - SGK Bình Minh

  Quy đồng mẫu số các phân số sau: Trong kho của công ty sản xuất đồ chơi điện tử công nghệ cao có $frac{2}{3}$số sản phẩm là đĩa bay tô-sy, $frac{2}{7}$số sản phẩm là rô-bốt. Hỏi số sản phẩm loại nào nhiều hơn?

 • Toán lớp 5 Bài 12. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Quy đồng mẫu số các phân số sau: <, >, = ? Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vừ A Dính có $frac{3}{{10}}$số học sinh là người dân tộc H’Mông, $frac{1}{2}$ số học sinh là người dân tộc Thái và $frac{1}{5}$ số học sinh là người dân tộc Dao.

 • Toán lớp 5 Bài 13. Phép cộng phân số - SGK Bình Minh

  Tính: <, >, = ? Một ô tô chạy từ A đến B, giờ đầu chạy được $frac{3}{7}$quãng đường, giờ thứ hai chạy được $frac{1}{2}$quãng đường. Hỏi sau hai giờ, ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close