Toán lớp 5 Bài 45. Luyện tập - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. Số ? Xe buýt đã đi được quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2. Xe buýt còn phải đi .?. km nữa để đến điểm cuối. Hòa đi tham quan bảo tàng. Trước khi đi, mẹ đổ đầy bình nước có dung tích là 1,5 l cho Hòa mang đi. Khi về, nhìn bình nước Hòa thấy còn lại 0,25 l. Hỏi Hòa đã dùng bao nhiêu lít nước?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 59 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

- Lưu ý:

+ Với câu a: Coi 23,46 = 23,460 ta thực hiện phép tính 23,460 – 2,547 như bình thường.

+ Với câu b: Coi 9 = 9,0 ta thực hiện phép tính 9,0 – 5,7 như bình thường.

+ Với câu c: Coi 6 = 6,00 ta thực hiện phép tính 7,38 – 6,00 như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 59 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

Phương pháp giải:

a, c) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) ? + 7,24 = 15,06

? = 15,06 - 7,24 = 7,82

Vậy số cần điền vào ô trống là 7,82

b) 12,7 - ? = 5,36

? = 12,7 - 5,36 = 7,34

Vậy số cần điền vào ô trống là 7,34

c) 6,748 + ? = 10,39

? = 10,39 - 6,748 = 3,642

Vậy số cần điền vào ô trống là 3,642

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 59 SGK Toán 5 Bình minh

Số ?

Xe buýt đã đi được quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2.

Xe buýt còn phải đi .?. km nữa để đến điểm cuối.

Phương pháp giải:

- Tính quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2 = quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 1 + quãng đường từ điểm dừng số 1 đến điểm dừng số 2.

- Tính quãng đường còn phải đi nữa để đến điểm cuối = quãng đường từ điểm đầu đến điểm cuối – quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2 dài số ki-lô-mét là:
2,5 + 2,4 = 4,9 (km)

Quãng đường còn phải đi nữa để đến điểm cuối dài số ki-lô-mét là:

7,5 – 4,9 = 2,6 (km)

Vậy xe buýt còn phải đi 2,6 km nữa để đến điểm cuối.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 59 SGK Toán 5 Bình minh

Hòa đi tham quan bảo tàng. Trước khi đi, mẹ đổ đầy bình nước có dung tích là 1,5 l cho Hòa mang đi. Khi về, nhìn bình nước Hòa thấy còn lại 0,25 l. Hỏi Hòa đã dùng bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải:

- Tính số lít nước Hòa đã dùng = Số lít nước ban đầu  – số lít nước còn lại trong bình.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có: 1,5 l nước

Còn lại: 0,25 l nước

Đã dùng: ? l nước.

Bài giải

Hòa đã dùng số lít nước là:

1,5 – 0,25 = 1,25 (lít)

Đáp số: 1,25 l nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close