Toán lớp 5 Bài 50. Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; ... - SGK Bình Minh

Tính nhẩm: a) 3,182 × 10 b) 17,89 × 10 Số? a) 7,81 m = .?. dm b) 1,25 kg = .?. g c) 0,4cm2 = .?. mm2 Quan sát tranh bên rồi cho biết: a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam? b) Con vật nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu tạ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 64 SGK Toán 5 Bình minh

Tính nhẩm:

a) 3,182 × 10

3,182 × 100

3,182 × 1000

b) 17,89 × 10

17,89 × 100

17,89 × 1000

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên phải 1, 2, 3, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 3,182 × 10 = 31,82

3,182 × 100 = 318,2

3,182 × 1000 = 3182

b) 17,89 × 10 = 178,9

17,89 × 100 = 1789

17,89 × 1000 = 17890

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 64 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

a) 7,81 m = .?. dm

b) 1,25 kg = .?. g

c) 0,4cm2 = .?. mm2

Phương pháp giải:

- Muốn đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị đề-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

- Muốn đổi một số từ đơn vị ki-lô-gam sang đơn vị gam ta chỉ cần nhân số đó với 1000.

- Muốn đổi một số từ đơn vị xăng-xi-mét vuông sang đơn vị mi-li-mét vuông ta chỉ cần nhân số đó với 100.

Lời giải chi tiết:

a) 7,81 m = 78,1 dm

b) 1,25 kg = 1 250 g

c) 0,4cm2 = 40 mm2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 64 SGK Toán 5 Bình minh

Quan sát tranh bên rồi cho biết:

a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Con vật nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu tạ?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

Áp dụng cách đổi: 1 tấn =1 000 kg

b) Đổi cân nặng của hươu cao cổ sang tạ sau đó so sánh.

Áp dụng cách đổi: 1 tấn = 10 tạ; 1 tạ = 100 kg

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1,6 tấn = 1 600 kg

Vậy con hươu cao cổ cân nặng 1 600 kg.

Đổi 10,43 tạ = 1 043 kg

Vậy con cá sấu cân nặng 1 043 kg.

b) Đổi: 1,6 tấn = 16 tạ

Ta có: 16 > 10,43 nên con hươu cao cổ nặng hơn.

Ta có: 16 – 10,43 = 5,57 (tạ)

Vậy con hươu cao cổ nặng hơn con cá sấu 5,57 tạ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close