Toán lớp 5 Bài 38. Làm tròn số thập phân - SGK Bình Minh

Số ? a) Làm tròn số 12,47: - Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?. Quan sát hình dưới rồi tìm số tự nhiên thích hợp thay cho .?. Trong bình có khoảng .?. l nước. Quan sát tranh rồi cho biết đỉnh núi Phan-xi-păng cao khoảng mấy ki-lô-mét.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 51 SGK Toán 5 Bình minh

Số ?

a) Làm tròn số 12,47:

- Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?.

- Đến hàng phần mười ta được số .?.

b) Làm tròn số 40,639:

- Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?.

- Đến hàng phần mười ta được số .?.

Phương pháp giải:

a)- Nếu chữ số hàng phần mười từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng đơn vị.

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị.

b)- Nếu chữ số hàng phần trăm từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng phần mười.

- Nếu chữ số hàng phần trăm từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng phần mười.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn số 12,47:

- Đến số tự nhiên gần nhất ta được số 12

- Đến hàng phần mười ta được số 12,5

b) Làm tròn số 40,639:

- Đến số tự nhiên gần nhất ta được số 41

- Đến hàng phần mười ta được số 40,6

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 51 SGK Toán 5 Bình minh

Quan sát hình dưới rồi tìm số tự nhiên thích hợp thay cho .?.

Trong bình có khoảng .?. l nước.

Phương pháp giải:

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng đơn vị.

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy trong bình có 1,8 l nước.

Làm tròn số 1,8 đến số tự nhiên gần nhất ta được số 2.

Vậy trong bình có khoảng 2 l nước.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 51 SGK Toán 5 Bình minh

Quan sát tranh rồi cho biết đỉnh núi Phan-xi-păng cao khoảng mấy ki-lô-mét.

Phương pháp giải:

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng đơn vị.

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3 143 m = 3 000 m + 143 m = 3 km 143 m = $3\frac{{143}}{{1000}}$km = 3,143 km

Làm tròn số 3,143 đến số tự nhiên gần nhất ta được số 3.

Vậy đỉnh núi Phan-xi-păng cao khoảng 3 ki-lô-mét.

 • Toán lớp 5 Bài 39. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm (theo mẫu): a) 42,0728 b) 0,647 Số ? a) Làm tròn số 12,1746: - Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?. Quan sát hình bên rồi tìm chữ số thích hợp thay cho .?. Làm tròn đến hàng phần trăm, con voi nặng khoảng 4,7 .?. tấn. Mặt bàn bóng bàn hình chữ nhật có chiều dài bằng 28 dm, chiều rộng bằng 15 dm. Hỏi diện tích bàn đó khoảng mấy mét vuông?

 • Toán lớp 5 Bài 40. Ôn tập chủ đề 2 - SGK Bình Minh

  a) Đọc các số thập phân sau rồi cho biết mỗi chữ số trong số thập phân đó thuộc hàng nào? 35,7: 12,42: 0,308. Số ? Làm tròn số 12,54: - Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?. Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. a) 4 m 36 cm = ? m Sắp xếp các số thập 7,56; phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 7,342; 16,02 ; 15,97; 7,56. Quan sát tranh rồi tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

 • Toán lớp 5 Bài 37. Luyện tập - SGK Bình Minh

  So sánh hai số thập phân: a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0,521; 0,289; 0,52; 0,6 <, >, =? a) 75,3 .?. 75,29 a) Em hỏi chiều cao của bốn bạn trong tổ và lập bảng theo mẫu dưới đây: b) Nêu tên lần lượt bốn bạn đó theo thứ tự từ người cao nhất đến người thấp nhất.

 • Toán lớp 5 Bài 36. So sánh hai số thập phân - SGK Bình Minh

  So sánh hai số thập phân: a) 35,8 và 42,3. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,73; 9,02; 6,7. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi: Trong bốn quả: dưa hấu, đu đủ, mít và sầu riêng:

 • Toán lớp 5 Bài 35. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  a) Đọc và viết các số sau theo mẫu: Tìm chữ hoặc số thích hợp thay cho .?. a) Số thập phân gồm 3 chục, 9 đơn vị, 3 phần mười, 7 phần trăm, 4 phần nghìn viết là .?., đọc là .?. b) Số 506,008 đọc là: .?.. Số đó gồm .?. Số? Tìm số thập phân thích hợp: Một tấm tôn hình vuông có cạnh dài 80 cm. Diện tích tấm tôn đó bằng .?. m2. Hình bên cho biết quãng đường Bình và Mai chạy đươc trong 3 phút.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close