Toán lớp 5 Bài 107. Ôn tập chủ đề 5 (tiếp theo) - SGK Bình Minh

Một mảnh vườn có diện tích đất trồng hoa là 360 m2 và có diện tích đất trồng rau là 540 m2. Dùng máy tính cầm tay để tính rồi chọn câu trả lời đúng: a) Biểu thức a + 30 563 : (95 – 82) với a = 247 819 có giá trị là: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, một khu đất có dạng hình chữ nhật đo được chiều dài và chiều rộng lần lượt là 9 cm và 7,5 cm. Hoạt động theo nhóm, tung 12 lần một con xúc xắc: Số? Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Toán 5 Bình Minh

Một mảnh vườn có diện tích đất trồng hoa là 360 m2 và có diện tích đất trồng rau là 540 m2. Hỏi diện tích đất trồng hoa bằng bao nhiêu phần trăm tổng diện tích đất trồng hoa và rau?

Phương pháp giải:

- Tổng diện tích đất trồng hoa và rau = diện tích đất trồng hoa + diện tích đất trồng rau

- Số phần trăm diện tích đất trồng hoa = diện tích đất trồng hoa : Tổng diện tích đất trồng hoa và rau × 100

Lời giải chi tiết:

Tổng diện tích đất trồng hoa và rau là:

360 + 540 = 900 (m2)

Diện tích đất trồng hoa bằng số phần trăm tổng diện tích đất trồng hoa và rau là:

360 : 900 = 0,4 = 40%

Đáp số: 40%

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 29 SGK Toán 5 Bình Minh

Dùng máy tính cầm tay để tính rồi chọn câu trả lời đúng:

a) Biểu thức a + 30 563 : (95 – 82) với a = 247 819 có giá trị là:

A. 249 170

B. 250 160

C. 250 170

D. 249 160

b) Biểu thức (m + n) $ \times $ 27 : 3 – 8 000 với m = 2 967; n = 2 384 có giá trị là:

A. 37 159

B. 40 069

C. 39 759

D. 40 159

Phương pháp giải:

Dùng máy tính cầm tay để tính rồi chọn câu trả lời đúng.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím :

a) 2 4 7 8 1 9 + 3 0 5 6 3 : ( 9 5 – 8 2 )

Trên màn hình xuất hiện kết quả 250 170

Vậy 247 819 + 30 563 : (95 – 82) = 250 170

Chọn C.

b) ( 2 9 6 7 + 2 3 8 4 ) $ \times $ 2 7 : 3 – 8 0 0 0

Trên màn hình xuất hiện kết quả 40 159

Vậy (2 967 + 2 384) $ \times $ 27 : 3 – 8 000 = 40 159

Chọn D.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 29 SGK Toán 5 Bình Minh

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, một khu đất có dạng hình chữ nhật đo được chiều dài và chiều rộng lần lượt là 9 cm và 7,5 cm. Tính diện tích thực khu đất đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài thực khu đất bằng chiều dài trên bản đồ × 500.

- Tìm chiều rộng thực khu đất bằng chiều rộng trên bản đồ × 500.

- Tính diện tích thực của khu đất bằng chiều dài thực × chiều rộng thực.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài thực của khu đất hình chữ nhật là:

9 × 500 = 4 500 (cm)

Chiều rộng thực của khu đất hình chữ nhật là:

7,5 × 500 = 3 750 (cm)

Diện tích thực của khu đất đó là:

4 500 × 3 750 = 16 875 000 (cm2)

Đáp số: 16 875 000 cm2

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 29 SGK Toán 5 Bình Minh

Hoạt động theo nhóm, tung 12 lần một con xúc xắc:

a) Một bạn tung và một bạn thống kê kết quả, chẳng hạn:

- Xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn: 

- Xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ: 

b) Tìm tỉ số của:

– Số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn và tổng số lần tung.

– Số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ và tổng số lần tung.

Phương pháp giải:

- Tổng số lần tung = số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn + số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ

- Tỉ số của số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn và tổng số lần tung = mặt có số chấm là số chẵn : tổng số lần tung

- Tỉ số của số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ và tổng số lần tung = mặt có số chấm là số lẻ : tổng số lần tung

Lời giải chi tiết:

a) Một bạn tung và một bạn thống kê kết quả, chẳng hạn:

- Xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn: 

- Xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ: 

b)

- Tỉ số của số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn và tổng số lần tung là 5 : 12 hay $\frac{5}{{12}}$

– Tỉ số của số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ và tổng số lần tung là 4 : 12 hay $\frac{4}{{12}}$

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 29 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối. Số cây cam chiếm 40% và số cây chanh chiếm 50%. Vậy trong vườn có ? cây chuối.

Phương pháp giải:

- Số phần trăm cây chuối = 100% – số phần trăm cây chuối – số phần trăm cây chuối

- Số cây chuối = tổng số cây : 100 × số phần trăm

Lời giải chi tiết:

Số phần trăm cây chuối trong vườn là:

100% – 40% – 50% = 10%

Trong vườn có số cây chuối là:

250 : 100 × 10 = 25 (cây)

Đáp số: 25 cây.

 • Toán lớp 5 Bài 106. Ôn tập chủ đề 5 - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Trong vườn trồng 140 cây nhãn và một số cây vải, số cây nhãn nhiều hơn số cây vải 20 cây. Tính tỉ số phần trăm của số cây vải và số cây nhãn. Số? Một khu đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 20 000. Trên bản đồ đó, đo được chiều dài và chiều rộng của khu đất lần lượt là 5 cm và 3,5 cm. Biểu đồ bên biểu diễn kết quả điều tra về các môn thể thao được yêu thích nhất của 400 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi sau: C

 • Toán lớp 5 Bài 104.Tỉ số của số lần lặp lại của một khả năng xảy ra - SGK Bình Minh

  Tung 8 lần một đồng xu: a) Một bạn tung và một bạn thống kê kết quả, chẳng hạn: Xuất hiện mặt sấp: Hoạt động theo nhóm, gieo 10 lần một con xúc xắc. a) Một bạn gieo xúc xắc, một bạn đọc kết quả và một bạn thống kê số lần xuất hiện: Trong hộp có 4 viên bi kích thước như nhau: 3 viên màu vàng và 1 viên màu tím. Một bạn lấy băng che mắt và thò tay vào hộp lấy ra 1 viên bi rồi bỏ trở lại vào trong hộp. Lặp lại 6 lần như thế. Một bạn thống kê kết quả.

 • Toán lớp 5 Bài 103. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Dựa vào biểu đồ dưới dây, trả lời các câu hỏi sau: a) Số tiền thu được từ mỗi mặt hàng đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm? b) Loại hàng nào có doanh thu cao nhất, loại hàng nào có doanh thu thấp nhất? Cho biết doanh thu các loại hàng trong tuần đầu tháng 12 của siêu thị nêu trong bài 1 là 986 000 000 đồng. Dựa vào biểu đồ trong bài 1, hãy tính: Biểu đồ dưới đây cho biết việc sử dụng đất của công ty Hợp Thành. Khu đất của công ty Hợp Thành được sử dụng như sau:

 • Toán lớp 5 Bài 102. Biểu đồ hình quạt tròn - SGK Bình Minh

  Biểu đồ dưới cho biết tỉ số phần trăm vận động viên trong đoàn học sinh của Trường Tiểu học Hòa Bình tham gia các môn thi ở Hội khỏe Phù Đổng: Một trường phổ thông dân tộc nội trú có 400 học sinh: Dùa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 100. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hồ thả cá hình chữ nhật có chiều rộng 120 m, chiều dài 180 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, mỗi cạnh của hồ đó là bao nhiêu đề-xi-mét? Dưới đây là bản đồ Trường Tiểu học Đại Từ. Đo khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B trên bản đồ rồi tìm số thích hợp thay cho ? . Chú Khôi mua một chiếc ô tô giá 860 000 000 đồng theo phương thức trả góp. Chú đã trả được 45% số tiền mua ô tô. Hỏi chú Khôi còn phải trả bao nhiêu tiền? Quan sát hình dưới đây rồi tìm số thích hợp thay cho ?: Trong mọt gói trà

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close