Toán lớp 5 Bài 10. Hỗn số - SGK Bình Minh

Tìm hỗn số chỉ phần tô màu trong mỗi hình dưới đây: Phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Viết các phân số thập phân thành hỗn số:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 15 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm hỗn số chỉ phần tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để viết hỗn số thích hợp với mỗi hình.

- Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên rồi viết phần phân số.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 15 SGK Toán 5 Bình minh

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để viết hỗn số thích hợp với mỗi vạch.

- Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên rồi viết phần phân số.

Lời giải chi tiết:

Hai phân số liên tiếp nhau trong dãy số hơn kém nhau $\frac{1}{{10}}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 15 SGK Toán 5 Bình minh

Viết các phân số thập phân thành hỗn số:

Mẫu: $\frac{{63}}{{10}} = ?$

Ta có: 63 : 10 = 6 (dư 3)

$\frac{{63}}{{10}} = 6\frac{3}{{10}}$

a) $\frac{{27}}{{10}}$

b) $\frac{{207}}{{100}}$

c) $\frac{{1325}}{{1000}}$

Phương pháp giải:

Viết các phân số thập phân thành hỗn số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 27 : 10 = 2 (dư 7)

$\frac{{27}}{{10}} = 2\frac{7}{{10}}$

b) Ta có: 207 : 100 = 2 (dư 7)

$\frac{{207}}{{100}} = 2\frac{7}{{100}}$

c) Ta có: 1325 : 1000 = 1 (dư 325)

$\frac{{1325}}{{1000}} = 1\frac{{325}}{{1000}}$

 • Toán lớp 5 Bài 11. Quy đồng mẫu số các phân số - SGK Bình Minh

  Quy đồng mẫu số các phân số sau: Trong kho của công ty sản xuất đồ chơi điện tử công nghệ cao có $frac{2}{3}$số sản phẩm là đĩa bay tô-sy, $frac{2}{7}$số sản phẩm là rô-bốt. Hỏi số sản phẩm loại nào nhiều hơn?

 • Toán lớp 5 Bài 12. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Quy đồng mẫu số các phân số sau: <, >, = ? Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vừ A Dính có $frac{3}{{10}}$số học sinh là người dân tộc H’Mông, $frac{1}{2}$ số học sinh là người dân tộc Thái và $frac{1}{5}$ số học sinh là người dân tộc Dao.

 • Toán lớp 5 Bài 13. Phép cộng phân số - SGK Bình Minh

  Tính: <, >, = ? Một ô tô chạy từ A đến B, giờ đầu chạy được $frac{3}{7}$quãng đường, giờ thứ hai chạy được $frac{1}{2}$quãng đường. Hỏi sau hai giờ, ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

 • Toán lớp 5 Bài 15. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính: Rút gọn rồi tính: Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: Tính bằng cách thuận tiện:

 • Toán lớp 5 Bài 15. Phép trừ phân số - SGK Bình Minh

  Tính: Tìm phân số thích hợp thay cho dấu ?: a) $.?. + frac{1}{2} = frac{8}{{11}}$ b) $frac{7}{5} - .?. = frac{5}{7}$ Vườn nhà bác Triệu Minh trồng ba loại cây táo, lê và mận. Bác dành $frac{2}{5}$diện tích của mảnh vườn để trồng táo, $frac{1}{3}$ diện tích của mảnh vườn để trồng lê. Hỏi phần đất trồng mận bằng bao nhiêu phần diện tích của mảnh vườn?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close