Toán lớp 5 Bài 119. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: a) Có chiều dài 12 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao 8 cm. b) Có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,6 m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): Bác Cường dùng các tấm tôn để gò thành 20 thùng hình hộp chữ nhật (không nắp) có chiều dài 1,4 m, chiều rộng 0,75 m và chiều cao 1,2 m. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

a) Có chiều dài 12 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao 8 cm.

b) Có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,6 m.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

$\left( {12 + 10} \right) \times 2 \times 8 = 352$(cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

$352 + 12 \times 10 \times 2 = 592$(cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

$\left( {2,5 + 1,2} \right) \times 2 \times 0,6 = 4,44$ (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

$4,44 + 2,5 \times 1,2 \times 2 = 10,44$(m2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 45 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 45 SGK Toán 5 Bình Minh

Bác Cường dùng các tấm tôn để gò thành 20 thùng hình hộp chữ nhật (không nắp) có chiều dài 1,4 m, chiều rộng 0,75 m và chiều cao 1,2 m. Hỏi bác Cường cần bao nhiêu mét vuông tôn để gò 20 chiếc thùng đó? Biết rằng diện tích các mép hàn là không đáng kể.

Phương pháp giải:

Vì thùng không nắp nên:

- Tính số mét vuông tôn để gò 1 thùng hình hộp chữ nhật = diện tích xung quanh + diện tích 1 đáy

- Tính số mét vuông tôn để gò 20 chiếc thùng = diện tích 1 thùng hình hộp chữ nhật × 20

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của chiếc thùng là:

$\left( {1,4 + 0,75} \right) \times 2 \times 1,2 = 5,16$ (m2)

Số mét vuông tôn để gò 1 chiếc thùng là:

$5,16 + 1,4 \times 0,75 = 6,21$ (m2)

Số mét vuông tôn để gò 20 chiếc thùng là:

$6,21 \times 20 = 124,2$ (m2)

Đáp số: 124,2 m2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 45 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một nhà kho có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 8 m, chiều cao 3 m. Ở một phía người ta để cửa ra vào rộng 4 m, cao 2,5 m. Biết rằng mỗi ki-lô-gam sơn sẽ sơn được 5 m2 tường.

Số ki-lô-gam sơn cần để sơn trần nhà và tường phía trong nhà kho đó là (?) kg.

Phương pháp giải:

- Số ki-lô-gam sơn cần để sơn trần nhà và tường phía trong nhà kho = diện tích cần sơn : 5 ×1

- Diện tích cần sơn = diện tích trần nhà + diện tích tường phía trong nhà kho – diện tích cửa ra vào

Lời giải chi tiết:

Diện tích trần nhà là:

$30 \times 8 = 240$ (m2)

Diện tích tường phía trong nhà kho là:

$\left( {30 + 8} \right) \times 2 \times 3 = 228$ (m2)

Diện tích cửa ra vào là:

$4 \times 2,5 = 10$ (m2)

Diện tích cần sơn nhà kho là:

240 + 228 – 10 = 458 (m2)

Số ki-lô-gam sơn cần để sơn trần nhà và tường phía trong nhà kho là:

458 : 5 ×1 = 91,6 (kg)

Vậy Số ki-lô-gam sơn cần để sơn trần nhà và tường phía trong nhà kho đó là 91,6 kg.

 • Toán lớp 5 Bài 120. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK Bình Minh

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là: a) 15 cm Chú Nam dùng các miếng ván gỗ để đóng thành thùng đựng hàng có dạng hình lập phương cạnh 1,2 m.

 • Toán lớp 5 Bài 121. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương: a) Có cạnh 6 cm; a) Hoàn thành bảng (theo mẫu): Một bể cá cảnh hình lập phương không nắp, có cạnh 8 dm. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông kính để làm bể đó? Nhóm các bạn tổ 1 làm con rô-bốt bằng bìa như hình dưới.

 • Toán lớp 5 Bài 122. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b và chiều cao bằng c. Biết: Một bể bơi sâu 1,4 m như hình dưới đây. Hỏi cần bao nhiêu mét khối nước để bơm vào bể bơi đó? Biết rằng mặt nước trong bể cách miệng bể 20 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 123. Thể tích hình lập phương - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là: Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l. Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 124. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu): Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close