Toán lớp 5 Bài 86. Ôn tập về các phép tính với số thập phân - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 247,19 + 403,6 Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) ? + 8,34 = 16,07 Đ – S ? a) Giá trị của biểu thức 28,74 + 4,89 + 7,26 là: b) Giá trị của biểu thức 65,58 – 32,54 – 17,46 là: <, >, = ? Đội công nhân làm đoạn đường dài 12 km. Ngày thứ nhất làm được 4,25 km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 0,5 km. Hỏi đội công nhân còn phải làm bao nhiêu ki-lô-mét đường để hoàn thành công việc?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 111 SGK Toán 5 Bình Minh

Đặt tính rồi tính:

a) 247,19 + 403,6

b) 700,4 – 355,16

c) 52,4 + 7,36

Phương pháp giải:

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 111 SGK Toán 5 Bình Minh

Tìm số thập phân thích hợp thay cho ?

a) ? + 8,34 = 16,07

b) 21,9 – ? = 6,45

c) ? – 9,746 = 10,25

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

c) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) ? + 8,34 = 16,07

? = 16,07 – 8,34 = 7,73

Vậy số thập phân thích hợp thay cho chỗ trống là 7,73.

b) 21,9 – ? = 6,45

? = 21,9 – 6,45 = 15,45

Vậy số thập phân thích hợp thay cho chỗ trống là 15,45.

c) ? – 9,746 = 10,25

? = 10,25 + 9,746 = 19,996

Vậy số thập phân thích hợp thay cho chỗ trống là 19,996.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 111 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S ?

a) Giá trị của biểu thức 28,74 + 4,89 + 7,26 là:

b) Giá trị của biểu thức 65,58 – 32,54 – 17,46 là:

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức nếu đúng ghi Đ, nếu sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 28,74 + 4,89 + 7,26 = 40,89

Vậy:

b) Ta có: 65,58 – 32,54 – 17,46 = 15,58

Vậy:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 111 SGK Toán 5 Bình Minh

<, >, = ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính ở 2 vế rồi điền dấu thích hợp.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 111 SGK Toán 5 Bình Minh

Đội công nhân làm đoạn đường dài 12 km. Ngày thứ nhất làm được 4,25 km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 0,5 km. Hỏi đội công nhân còn phải làm bao nhiêu ki-lô-mét đường để hoàn thành công việc?

Phương pháp giải:

- Số km đường làm trong ngày thứ hai = Số km đường làm trong ngày thứ nhất – 0,5

- Số km còn lại = Số km đoạn đường – tổng số km làm trong hai ngày

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Đoạn đường dài: 12 km

Ngày thứ nhất: 4,25 km

Ngày thứ hai ít hơn: 0,5 km

Còn lại: ? km.

Bài giải

Ngày thứ nhất làm được số ki-lô-mét đường là:

4,25 – 0,5 = 3,75 (km)

Cả hai ngày làm được số ki-lô-mét đường là:

4,25 + 3,75 = 8 (km)

Đội công nhân còn phải làm số ki-lô-mét đường để hoàn thành công việc là:

12 – 8 = 4 (km)

Đáp số: 4 km đường.

 • Toán lớp 5 Bài 87. Ôn tập về các phép tính với số thập phân (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 2,48 × 0,35 Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức: Tính bằng cách thuận tiện: <, >, = ? Biết rằng 5,5 l dầu hỏa cân nặng 4,18 kg. Hỏi 100 l dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 Bài 13. Ôn tập về hình học - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tam giác ABC trong mỗi hình dưới đây: Quan sát hình bên rồi tìm số đo thích hợp thay cho ? Số? Một sợi dây cua-roa nối hai bánh xe hình tròn có bán kính 0,35 m (như hình dưới). Số? Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 12 dm. Số? Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AO, O là trung điểm của đoạn thẳng AB và các đường tròn tâm I, tâm O như hình dưới. Biết AI = 10 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 85. Ôn tập về so sánh số thập phân - SGK Bình Minh

  <, >, =? a) 78,29 .?. 78,3 b) 6,94 tấn .?. 6,938 tấn a) Tìm số bé nhất trong các số sau: 27,95; 28,3; 27,8; 28,024 Số ? a) Làm tròn số 301,28: Tìm chữ số thích hợp thay cho ? Dựa vào bảng số liệu dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 84. Ôn tập về số thập phân - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân a) Mỗi chữ số trong số thập phân 41,908 thuộc hàng nào? b) - Viết số gồm: tám đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm. Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) 3 km 250 m = ? km Vườn thú nuôi 4 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con sư tử ăn hết 9 kg thịt. Hỏi 4 con sư tử đó ăn trong 30 ngày thì hết bao nhiêu tấn thịt?

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close