Toán lớp 5 Bài 59. Luyện tập- SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 12 : 2,5 b) 0,51 : 0,34 Tính: a) 42 : 0,4 b) 0,126 : 0,42 c) 54,9 + 12,3 : 0,12 <, >, =? Tính (theo mẫu): Một đoạn ống dẫn nước dài 4,5 m cân nặng 0,81 kg. Hỏi đoạn ống dẫn nước cùng loại dài 1 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 74 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 2,5

b) 0,51 : 0,34

Phương pháp giải:

a) Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

b) Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 74 SGK Toán 5 Bình minh

Tính:

a) 42 : 0,4

b) 0,126 : 0,42

c) 54,9 + 12,3 : 0,12

Phương pháp giải:

Trong biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 42 : 0,4 = 105

b) 0,126 : 0,42 = 0,3

c) 54,9 + 12,3 : 0,12
= 54,9 + 102,5

= 157,4

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 74 SGK Toán 5 Bình Minh

<, >, =?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính ở hai vế sau đó điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 74 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Tính theo mẫu khi chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân của thương.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 74 SGK Toán 5 Bình Minh

Một đoạn ống dẫn nước dài 4,5 m cân nặng 0,81 kg. Hỏi đoạn ống dẫn nước cùng loại dài 1 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của ống dẫn nước dài 1 m = cân nặng của ống dẫn nước dài 4,5 m : 4,5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4,5 m : 0,81 kg

1 m : ? kg

Bài giải

Đoạn ống dẫn nước cùng loại dài 1 m cân nặng số  ki-lô-gam là:

0,81 : 4,5 = 0,18 (kg)

Đáp số: 0,18 kg.

 • Toán lớp 5 Bài 60. Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 812,3 : 10 812,3 : 100 812,3 : 1000 Số? a) 503,8 m = ? km b) 1,25 tạ = ? tấn c) 6,4 dm2 = ? m2 Quan sát tranh bên rồi tìm số thích hợp thay cho .?. : Bốn hộp sữa cân nặng .?. kg.

 • Toán lớp 5 Bài 61. Chia nhẩm một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: <, >, = ? Cô Mai hòa 0,2 l si-rô mơ vào 3 l nước lọc để pha mơ. Sau đó cô chia số nước mơ đó vào các cốc, mỗi cốc đựng 0,1 l. Hỏi có bao nhiêu cốc nước mơ?

 • Toán lớp 5 Bài 62. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 19,3 : 10 406 : 1000 Số? a) 74,8 kg = ? g b) 5,02 dm2 = ? cm2 Số? Cô Hoa có một mảnh vải lụa dài 8 m. Cô đã dùng hết 6,4 m. Phần vải còn lại cô dùng để kết nơ, mỗi cái nơ hết 0,1 m vải. Hỏi cô Hoa đã kết được bao nhiêu cái nơ?

 • Toán lớp 5 Bài 63. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 32,8 : 10 = 3,28 2,98 : 0,1 = 29,8 Đặt tính rồi tính: a) 483 : 35 Đ – S? Một ô tô chở 4 chuyến được tất cả 19,2 tấn gạo. Để chở hết 115,2 tấn gạo, ô tô đó cần chở bao nhiêu chuyến? Biết mỗi chuyến xe chở số gạo như nhau. Hình tam giác ABC có tổng độ dài cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 12,5 cm; tổng dộ dài cạnh AC và AB là 10,7 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 64. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Chọn các cặp phép tính có kết quả giống nhau: Đặt tính rồi tính: Tính giá trị biểu thức: a) 32,7 – 2,49 : 0,6 b) 6,81 × (6,93 + 3,07) Một động cơ hoạt động trong 3 giờ hết 1,35 l dầu. Để động cơ đó hoạt động trong 7 giờ thì cần bao nhiêu lít dầu? Biết rằng số lít dầu động cơ tiêu thụ trong mỗi giờ là như nhau. Số ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close