Toán lớp 5 Bài 124. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu): Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). $V = a \times b \times c$

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 52 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu):

b) Từ kết quả tính toán trong câu a, hãy nêu nhận xét: thể tích của hình lập phương thay đổi như thế nào khi cạnh của nó gấp lên hai lần?

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh (cùng một đơn vị đo).

$V = a \times a \times a$

Lời giải chi tiết:

a)

b) Từ kết quả tính toán trong câu a, ta có nhận xét: thể tích của hình lập phương tăng lên 8 lần khi cạnh của nó gấp lên hai lần.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 52 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

b) Thể tích của hình hộp chữ nhât xếp được là (?) dm3.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). $V = a \times b \times c$

Lời giải chi tiết:

a)

Thể tích hình hộp chữ nhật xếp được là:

$8 \times 4 \times 3 = 96$(cm3)

Mỗi khối lập phương cạnh 1 cm có thể tích là 1 cm3

Vậy cần 96 : 1 =  96 khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

b) Thể tích của hình hộp chữ nhật xếp được là:

96 cm3 = 0,096 dm3.

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhât xếp được là 0,096 dm3.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 52 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào bể, mực nước trong bể dâng cao thêm 3 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

Phương pháp giải:

- Chiều cao mực nước dâng thêm chính là chiều cao của hòn non bộ.

- Thể tích của hòn non bộ bằng thể tích phần nước dâng lên có chiều cao là 3 cm. 

Lời giải chi tiết:

Đổi: 3 cm = 0,03 m

Thể tích hòn non bộ là:

$1,8 \times 0,65 \times 0,03 = 0,0351$(m3)

Đáp số: 0,0351 m3.

 • Toán lớp 5 Bài 125. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính theo mẫu: Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

 • Toán lớp 5 Bài 127. Ôn tập các đơn vị đo thời gian - SGK Bình Minh

  Số? Số? Số? a) 192 phút = (?) giờ (?) phút = (?) giờ. b) 65 tháng = (?) năm (?) tháng. >, <, = ? Hãy cho biết mỗi sự kiện dưới đây xảy ra vào thế kỉ nào ?

 • Toán lớp 5 Bài 128. Phép cộng số đo thời gian - SGK Bình Minh

  Tính: a) 17 giờ 32 phút + 20 giờ 19 phút Bác Nam đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay hết 2 giờ 15 phút, sau đó đi ô tô về đến nhà mình hết 1 giờ 6 phút. Cường đi từ trường học đến khu chung cư hết 2 phút 35 giây và đi từ khu chung cư đến sân vận động hết 3 phút 40 giây.

 • Toán lớp 5 Bài 129. Phép trừ số đo thời gian - SGK Bình Minh

  Tính: a) 28 phút 54 giây – 15 phút 35 giây b) 17 năm 9 tháng – 12 năm 6 tháng Tính (theo mẫu): Mẫu: Chú Long đi xe máy từ nhà về quê. Quan sát tranh rồi nêu số đo thời gian thích hợp thay cho ?

 • Toán lớp 5 Bài 130. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính: a) 32 phút 16 giây + 10 phút 27 giây Đ – S? Một người đi từ Hà Nội lúc 7 giờ 45 phút và đến Hạ Long lúc 10 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 30 phút ở trạm dừng chân. Tìm số đo thời gian thích hợp thay cho ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close