Toán lớp 5 Bài 123. Thể tích hình lập phương - SGK Bình Minh

Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là: Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l. Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 51 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là:

a) 12 cm

b) 4,5 dm

c) 0,7 m

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh (cùng một đơn vị đo).

$V = a \times a \times a$

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của hình lập phương đó là:

$12 \times 12 \times 12 = 1728$(cm3)

Đáp số: 1 728 cm3;

b) Thể tích của hình lập phương đó là:

$4,5 \times 4,5 \times 4,5 = 91,125$(dm3)

Đáp số: 91,125 dm3;

c) Thể tích của hình lập phương đó là:

$0,7 \times 0,7 \times 0,7 = 0,343$(m3)

Đáp số: 0,343 m3.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 51 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bể cá hình lập phương cạnh 1,2 m.

Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể cá đó để mực nước cao 0,9 m. Biết rằng 1 dm3 = 1 l.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị mét sang đề-xi-mét.

- Thể tích khối nước để bơm vào bể bơi = cạnh × cạnh × chiều cao mực nước.

- Đổi đơn vị đề-xi-mét khối sang lít.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1,2 m = 12 dm; 0,9 m = 9 dm

Thể tích khối nước để bơm vào bể bơi là:

$1,2 \times 1,2 \times 0,9 = 1,296$(dm3)

Đổi 1,296 dm3 = 1,296 l

Đáp số: 1,296 l nước.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 51 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

b) Thể tích của hình lập phương xếp được là (?) dm3.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh (cùng một đơn vị đo).

$V = a \times a \times a$

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích hình lập phương cạnh 2 cm là:

$2 \times 2 \times 2 = 8$(cm3)

Mỗi khối lập phương cạnh 1 cm có thể tích là 1 cm3

Vậy cần 8 : 1 = 8 khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 2 cm.

b) Thể tích của hình lập phương xếp được là:

8 cm3 = 0,008 dm3.

Vậy thể tích của hình lập phương xếp được là 0,008 dm3.

 • Toán lớp 5 Bài 124. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính thể tích của hình hộp chữ nhật (theo mẫu): a) Tính thể tích của hình lập phương (theo mẫu): Số? a) Cần (?) khối lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình hộp chữ nhât có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật. Biết kích thước trong lòng bể là: chiều dài 1,8 m, chiều rộng 0,65 m, chiều cao 0,8 m.

 • Toán lớp 5 Bài 125. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính theo mẫu: Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

 • Toán lớp 5 Bài 127. Ôn tập các đơn vị đo thời gian - SGK Bình Minh

  Số? Số? Số? a) 192 phút = (?) giờ (?) phút = (?) giờ. b) 65 tháng = (?) năm (?) tháng. >, <, = ? Hãy cho biết mỗi sự kiện dưới đây xảy ra vào thế kỉ nào ?

 • Toán lớp 5 Bài 128. Phép cộng số đo thời gian - SGK Bình Minh

  Tính: a) 17 giờ 32 phút + 20 giờ 19 phút Bác Nam đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay hết 2 giờ 15 phút, sau đó đi ô tô về đến nhà mình hết 1 giờ 6 phút. Cường đi từ trường học đến khu chung cư hết 2 phút 35 giây và đi từ khu chung cư đến sân vận động hết 3 phút 40 giây.

 • Toán lớp 5 Bài 129. Phép trừ số đo thời gian - SGK Bình Minh

  Tính: a) 28 phút 54 giây – 15 phút 35 giây b) 17 năm 9 tháng – 12 năm 6 tháng Tính (theo mẫu): Mẫu: Chú Long đi xe máy từ nhà về quê. Quan sát tranh rồi nêu số đo thời gian thích hợp thay cho ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close