Toán lớp 5 trang 10 - Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

Mỗi phân số sau ứng với vạch nào trên tia số? ... Tìm 3 phân số bằng mỗi số dưới đây 2/3 .... Chia đều tất cả nước trong can A vào các chai ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 10 SGK Toán 5 Bình minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Để đọc phân số, ta đọc tử số, đọc “phần” rồi đọc mẫu số.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Bình minh

Mỗi phân số sau ứng với vạch nào trên tia số?

Phương pháp giải:

- Hai vạch chia liền nhau trên tia số cách nhau $\frac{1}{4}$đơn vị.

- Đếm thêm $\frac{1}{4}$ rồi xác định vị trí của mỗi phân số đã cho trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm 3 phân số bằng mỗi số dưới đây:

Phương pháp giải:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) 3 phân số bằng phân số $\frac{2}{3}$là: $\frac{4}{6};\frac{6}{9};\frac{8}{{12}}$

b) 3 phân số bằng phân số $\frac{{12}}{{18}}$ là: $\frac{6}{9};\frac{4}{6};\frac{2}{3}$

c) 3 phân số bằng 1 là: $\frac{2}{2};\frac{3}{3};\frac{4}{4}$

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 10 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

Chia đều tất cả nước trong can A vào các bình nhỏ như hình bên. Mỗi bình nhỏ sẽ có $\frac{{....}}{{....}}$ $\ell $ nước.

Phương pháp giải:

Lượng nước trong mỗi bình nhỏ = lượng nước trong can : số bình nhỏ

Lời giải chi tiết:

Ta thấy: Bình A chứa 3 lít nước.

Rót đều tất cả nước trong bình A vào 4 bình nhỏ.

Vậy mỗi bình nhỏ sẽ có $\frac{3}{4}$l nước

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close