Toán lớp 5 Bài 109. Luyện tập - SGK Bình Minh

Số? Dựa vào bảng số liệu trên: a) Hồ nào có diện tích lớn nhất? Hồ nào có diện tích bé nhất? b) Viết tên các hồ theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn. Đ – S? Sơ đồ một khu công nghiệp như hình bên. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó là bao nhiêu héc-ta?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 32 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 km2 = 1 000 000 m2; 1 ha = 10 000 m2; 1 km2 = 100 ha; 1 ha = $\frac{1}{{100}}$km2.

Lời giải chi tiết:

$2 \times 7,3 = 14,6$km2 = 14 600 000 m2

$\frac{2}{3}$của 4 500 000 m2 bằng: $4500000 \times \frac{2}{3} = 3000000$m2 = 3 km2

 

$\frac{1}{2}$ha = 5 000 m2

540 000 m2 : 6 = 90 000 m2 = 9 ha

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 32 SGK Toán 5 Bình Minh

Dựa vào bảng số liệu trên:

a) Hồ nào có diện tích lớn nhất? Hồ nào có diện tích bé nhất?

b) Viết tên các hồ theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị km2 về đơn vị ha

Dựa vào bảng số liệu và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 6,5 km2 = 650 ha; 270 km2 = 27 000 ha

a) Hồ Dầu Tiếng có diện tích lớn nhất.

Hồ Tơ Nưng có diện tích bé nhất.

b) Ta có: 230 ha < 530 ha < 650 ha < 27 000 ha

Vậy tên các hồ theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn là: Hồ Tơ Nưng; Hồ Tây; Hồ Ba Bể; Hồ Dầu Tiếng.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 32 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S?

Phương pháp giải:

Thực hiện lại các phép tính, nếu đúng ghi Đ, nếu sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

a) 4,5 km2 + 14,5 km2 = 19 km2 = 1 900 ha > 1 000 ha

Nên câu a) S

b) 560 ha $ \times $ 4 = 2 240 ha = 22,4 km2

Nên câu b) Đ

c) 25,2 ha : 3 = 8,4 ha = 84 000 m2

Nên câu c) S

Vậy:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 32 SGK Toán 5 Bình Minh

Sơ đồ một khu công nghiệp như hình bên.

Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó là bao nhiêu héc-ta?

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài thực của khu công nghiệp = chiều dài trên bản đồ × 50 000

- Tính chiều rộng thực của khu công nghiệp = chiều rộng trên bản đồ × 50 000

- Tính diện tích thực khu công nghiệp = chiều dài thực tế × chiều rộng thực tế

- Đổi đơn vị xăng-ti-mét vuông sang đơn vị mét vuông sau đó đổi sang đơn vị héc-ta.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài thực của khu công nghiệp là:

4 × 50 000 = 200 000 (cm)

Chiều rộng thực của khu công nghiệp là:

3 × 50 000 = 150 000 (cm)

Diện tích thực của khu công nghiệp là:

200 000 × 150 000 = 30 000 000 000 (cm2)

30 000 000 000 cm2 = 3 000 000 m2 = 300 ha

Đáp số: 300 ha.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close