Toán lớp 5 Bài 48. Nhân số thập phân với số thập phân - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 3,5 × 6,2 b) 23,7 × 0,8 c) 1,072 × 0,41 Tính rồi so sánh giá trị của a × b và b × a: Trung bình mỗi mét dây thép cân nặng 0,75 kg. Hỏi một mét rưỡi dây thép cùng loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 62 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 3,5 × 6,2

b) 23,7 × 0,8

c) 1,072 × 0,41

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 62 SGK Toán 5 Bình minh

Tính rồi so sánh giá trị của a × b và b × a:

Phương pháp giải:

- Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

+ Nhân như nhân các số tự nhiên.

+ Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- So sánh giá trị biểu thức a × b và b × a.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy giá trị của a × b và b × a luôn bằng nhau.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 62 SGK Toán 5 Bình minh

Trung bình mỗi mét dây thép cân nặng 0,75 kg. Hỏi một mét rưỡi dây thép cùng loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Một mét rưỡi = 1,5 m

Tính cân nặng của một mét rưỡi dây thép = cân nặng của 1 mét dây × 1,5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 mét dây nặng: 0,75 kg

1,5 mét dây nặng: ? kg.

Bài giải

Một mét rưỡi dây thép cùng loại đó cân nặng số ki-lô-gam là:

1,5 × 0,75 = 1,125 (kg)

Đáp số: 1,125 kg.

 • Toán lớp 5 Bài 49. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 2,03 × 5 b) 3,49 × 0,52 Tính: a) 24,5 + 12,3 x 4 b) (21,9 + 2,3) x 3,5 Tính rồi so sánh giá trị của (a x b) x c và a x (b x c): Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 7,45 x 0,2 x 5 b) 2,5 x 0,36 x 80 Một ô tô xuất phát từ A đi đến B, mỗi giờ ô tô đi được 60,5 km. Hỏi sau 1,5 giờ, ô tô còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét? Biết rằng quãng đường AB dài 105 km.

 • Toán lớp 5 Bài 50. Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: a) 3,182 × 10 b) 17,89 × 10 Số? a) 7,81 m = .?. dm b) 1,25 kg = .?. g c) 0,4cm2 = .?. mm2 Quan sát tranh bên rồi cho biết: a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam? b) Con vật nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu tạ?

 • Toán lớp 5 Bài 51. Nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: a) 2054,6 × 0,1 <, >, = ? Một thanh sắt dài 1 m có khối lượng 1,2 kg. Hỏi đoạn sắt dài 0,1 m cùng loại đó nặng bao nhiêu gam?

 • Toán lớp 5 Bài 52. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 29,03 × 10 Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 42,5 × 4 × 2,5 b) 0,5 × 17,84 × 0,2 c) 1,25 × 48,9 × 8 Bạn Mai làm 10 tấm bưu thiếp hình chữ nhật, mỗi tấm có chiều rộng là 0,1 m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hỏi Mai cần bao nhiêu đề-xi-mét vuông bìa để làm 10 tấm bưu thiếp đó?

 • Toán lớp 5 Bài 53. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: Đặt tính rồi tính: Tính bằng cách thuận tiện: a) 5,2 × 0,4 × 2,5 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 13,7 m; chiều dài hơn chiều rộng 1,3 m. Tính diện tích của thửa rộng đó. Cả thỏ và rùa nặng ? kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close