Toán lớp 5 Bài 51. Nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK Bình Minh

Tính nhẩm: a) 2054,6 × 0,1 <, >, = ? Một thanh sắt dài 1 m có khối lượng 1,2 kg. Hỏi đoạn sắt dài 0,1 m cùng loại đó nặng bao nhiêu gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 65 SGK Toán 5 Bình minh

Tính nhẩm:

a) 2054,6 × 0,1

2054,6 × 0,01

2054,6 × 0,001

b) 78,9 × 0,1

78,9 × 0,01

78,9 × 0,001

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên trái 1, 2, 3, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 2054,6 × 0,1 = 205,46

2054,6 × 0,01 = 20,546

2054,6 × 0,001 = 2,0546

b) 78,9 × 0,1 = 7,89

78,9 × 0,01 = 0,789

78,9 × 0,001 = 0,0789

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 65 SGK Toán 5 Bình minh

<, >, = ?

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của vế bên trái sau đó so sánh điền dấu thích hợp.

Muốn so sánh hai số thập phân ta làm như sau:

- Số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 65 SGK Toán 5 Bình minh

Một thanh sắt dài 1 m có khối lượng 1,2 kg. Hỏi đoạn sắt dài 0,1 m cùng loại đó nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải:

- Khối lượng của đoạn sắt dài 0,1 m = khối lượng thanh sắt dài 1 m × 0,1

- Đổi đơn vị ki-lô-gam về đơn vị gam (1 kg = 1000g).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 m nặng : 1,2 kg

0,1 m nặng: ? g?

Bài giải

Đoạn sắt dài 0,1 m cùng loại nặng số gam là:

0,1 × 1,2 = 0,12 (kg)

Đổi 0,12 kg = 120 g (vì 1 kg = 1 000 g nên 0,12 × 1 000 = 120)

Đáp số: 120 g

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close