Toán lớp 5 Bài 58. Chia số thập phân cho số thập phân - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 3,9 : 2,6 b) 12,22 : 0,47 Tính: a) 19,8 l : 0,3 b) 4,48 m : 2,8 c) 9,06 kg : 0,15 Biết rằng 1,5 l nước biển cân nặng 1,539 kg. Hỏi 1 l nước biển như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 3,9 : 2,6

b) 12,22 : 0,47

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 73 SGK Toán 5 Bình minh

Tính:

a) 19,8 l : 0,3

b) 4,48 m : 2,8

c) 9,06 kg : 0,15

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 19,8 l : 0,3 = 66 l

b) 4,48 m : 2,8 = 1,6 m

c) 9,06 kg : 0,15 = 60,4 kg

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 73 SGK Toán 5 Bình Minh

Biết rằng 1,5 l nước biển cân nặng 1,539 kg. Hỏi 1 l nước biển như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của 1 l nước biển = cân nặng của 1,5 l nước biển : 1,5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1,5 l : 1,539 kg

1 l : ? kg

Bài giải

1 l nước biển như thế cân nặng số ki-lô-gam là:

1,539 : 1,5 = 1,026 (kg)

Đáp số: 1,026 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close