Toán lớp 5 Bài 24. Số thập phân - SGK Bình Minh

Tìm số thập phân chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Quan sát hình dưới rồi tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 32 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm số thập phân chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình:

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số phần đã tô màu để viết số thập phân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 32 SGK Toán 5 Bình minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Dựa vào cách đọc, viết số thập phân theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 32 SGK Toán 5 Bình minh

Quan sát hình dưới rồi tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

Trong bình có .?. l nước.

Phương pháp giải:

Quan sát hình, tìm lượng nước đang có trong bình rồi tìm số thập phân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Bình đựng được 1 l nước và đã rót vào bình $\frac{8}{{10}}$l nước

$\frac{8}{{10}} = 0,8$

Vậy trong bình có 0,8 l nước.

 • Toán lớp 5 Bài 25. Số thập phân (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): a) Tìm số thập phân thích hợp: b) Tìm hỗn số thích hợp (theo mẫu): Quan sát hình dưới rồi tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

 • Toán lớp 5 Bài 26. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Nêu số thập phân thích hợp với .?. Nêu phần nguyên và phần thập phân của mỗi số sau: a) 0,09 b) 62,40 c) 290,332 d) 5,0606 a) Tìm số thập phân thích hợp: b) Tìm hỗn số thích hợp: Quan sát hình bên rồi tìm số thích hợp thay cho .?. Tất cả có .?. bó đũa.

 • Toán lớp 5 Bài 27. Hàng của số thập phân - SGK Bình Minh

  Trong các số thập phân dưới đây, mỗi chữ số thuộc hàng nào? a) 20,45 b) 451,209 Viết số thập phân, biết rằng số đó gồm: a) 5 trăm, 3 chục, 2 đơn vị, 6 phần mười, 7 phần trăm, 1 phần nghìn. b) 4 trăm, 6 đơn vị, 4 phần mười, 9 phần nghìn. a) Viết chữ số thích hợp thay cho .?. trong số thập phân tương ứng với hình vẽ dưới. b) Mỗi chữ số trong số thập phân trên (ở câu a) thuộc hàng nào?

 • Toán lớp 5 Bài 28. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số ? Trong các số thập phân dưới đây, mỗi chữ số thuộc hàng nào? a) 4,67 b) 0,309 c) 4 507,039 Viết số thập phân có: a) Hai trăm, bốn đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm. b) Không đơn vị, tám phần mười, một phần trăm. c) Bảy nghìn, năm chục, bốn đơn vị, tám phần trăm, một phần nghìn. a) Quan sát hình dưới, viết chữ số thích hợp thay cho .?. b) Mỗi chữ số trong số thập phân trên (ở câu a) thuộc hàng nào?

 • Toán lớp 5 Bài 29. Số thập phân bằng nhau - SGK Bình Minh

  Chọn các cặp số thập phân bằng nhau: a) Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số sau để phần thập phân của chúng đều có ba chữ số: b) Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn: Đ – S ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close