Toán lớp 5 Bài 110. Ôn tập về các đơn vị đo diện tích - SGK Bình Minh

Số? Số? >, <, =? Chọn đáp án phù hợp: a) Diện tích của bức tường khoảng: Một khu đất hình thang có kích thước như hình dưới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 33 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp lần đơn vị đo diện tích bé hơn liền kề và bằng [?] đơn vị đo diện tích lớn hơn liền kề.

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ: 1 km2 = 1 000 000 m2; 1 ha = 10 000 m2; 1 km2 = 100 ha; 1 ha = $\frac{1}{{100}}$km2.

Lời giải chi tiết:

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị đo diện tích bé hơn liền kề và bằng $\frac{1}{{100}}$ đơn vị đo diện tích lớn hơn liền kề.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 33 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị đo diện tích bé hơn liền kề và bằng $\frac{1}{{100}}$ đơn vị đo diện tích lớn hơn liền kề.

Lời giải chi tiết:

4,2 m2 = 420 dm2

3,12 km2 = 312 ha

 

213 cm2 = 2,13 dm2

$\frac{2}{5}$ha = 4 000 m2

 

2,15 cm2 = 215 mm2

75 ha = 0,75 km2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 33 SGK Toán 5 Bình Minh

>, <, =?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) 3,5 km2 + 500 m2 = 3 500 000 m2 + 500 m2 = 4 000 000 m2 > 350 000 m2.

Vậy 3,5 km2 + 500 m2 > 350 000 m2.

b) 0,38 km2 – 0,06 km2 = 0,32 km2 = 32 ha

Vậy 32 ha = 0,32 km2

c) 3,5 m2 $ \times $5 = 17,5 m2 và 23 m2 5 dm2 = 23,05 m2

Vậy 3,5 m2 $ \times $5 < 23 m2 5 dm2

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 33 SGK Toán 5 Bình Minh

Chọn đáp án phù hợp:

a) Diện tích của bức tường khoảng:

A. 1,8 ha

B. 18 m2

C. 18 cm2

b) Diện tích tỉnh Bắc Ninh khoảng:

A. 822,71 m2

B. 822,71 dm2

C. 822,71 km2

Phương pháp giải:

Chọn đáp án phù hợp:

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của bức tường khoảng 18 m2.

Chọn B.

b) Diện tích tỉnh Bắc Ninh khoảng 822,71 km2.

Chọn C.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 33 SGK Toán 5 Bình Minh

Một khu đất hình thang có kích thước như hình dưới.

Diện tích của khu đất đó là bao nhiêu héc-ta?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích khu đất = tổng độ dài hai đáy × chiều cao : 2

Lời giải chi tiết:

Diện tích của khu đất đó là:

$\frac{{\left( {250 + 550} \right) \times 100}}{2} = 40{\rm{ }}000$(m2)

40 000 m2 =  4 ha.

Đáp số: 4 ha.

 • Toán lớp 5 Bài 111. Thể tích - SGK Bình Minh

  So sánh thể tích của: a) Hình lập phương A với hình cầu B. b) Hình trụ C với hình hộp chữ nhật D. Quan sát hình dưới đây rồi chọn từ lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp thay cho ? Các hình dưới đây được tạo ra bởi các hình lập phương như nhau. Hỏi hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 112. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Số? a) 12 dm3 = [?] cm3 Các hình lập phương nhỏ cạnh dài 1 cm được xếp thành hai hình A và B như hình bên, hãy cho biết thể tích của mỗi hình.

 • Toán lớp 5 Bài 113. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? 3,4 dm3 = [?] cm3 Tính: a) 334 cm3 + 120 cm3 >, <, =? a) 2 dm3 5 cm3 [?] 1 800 cm3 + 205 cm3. Chọn tên mỗi đồ vật với số đo thể tích phù hợp: Mỗi hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương nhỏ có cạnh dài 1 dm. Hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

 • Toán lớp 5 Bài 114. Mét khối - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau: Số? Người ta xếp các kiện hàng dạng hình lập phương có cạnh dài 1 m như hinh vẽ dưới đây. Tính thể tích của toàn bộ khối hàng.

 • Toán lớp 5 Bài 115. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Chọn đáp án đúng: a) 3,42 m3 bằng: >, <, = ? Huy giúp mẹ xếp bánh vào một thùng đựng hàng dạng hình hộp chữ nhật như hình dưới đây. Có thể xếp được bao nhiêu hộp bánh dạng hình lập phương cạnh dài 1 dm cho đầy thùng?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close