Toán lớp 5 Bài 64. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

Chọn các cặp phép tính có kết quả giống nhau: Đặt tính rồi tính: Tính giá trị biểu thức: a) 32,7 – 2,49 : 0,6 b) 6,81 × (6,93 + 3,07) Một động cơ hoạt động trong 3 giờ hết 1,35 l dầu. Để động cơ đó hoạt động trong 7 giờ thì cần bao nhiêu lít dầu? Biết rằng số lít dầu động cơ tiêu thụ trong mỗi giờ là như nhau. Số ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 79 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn các cặp phép tính có kết quả giống nhau:

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên trái 1, 2, 3, ... chữ số.

- Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên phải 1, 2, 3, ... chữ số.

- Muốn nhân một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên phải 1, 2, 3, ... chữ số.

- Muốn nhân một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên trái 1, 2, 3, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 79 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 79 SGK Toán 5 Bình minh

Tính giá trị biểu thức:

a) 32,7 – 2,49 : 0,6

b) 6,81 × (6,93 + 3,07)

Phương pháp giải:

Trong biểu thức không có dâu ngoặc ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Trong biểu thức chứa dấu ngoặc ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) 32,7 – 2,49 : 0,6

= 32,7 – 4,15

= 28,55

b) 6,81 × (6,93 + 3,07)

= 6,81 × 10

= 68,1

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 79 SGK Toán 5 Bình minh

Một động cơ hoạt động trong 3 giờ hết 1,35 l dầu. Để động cơ đó hoạt động trong 7 giờ thì cần bao nhiêu lít dầu? Biết rằng số lít dầu động cơ tiêu thụ trong mỗi giờ là như nhau.

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu tiêu thụ trong 1 giờ = số lít dầu tiêu thụ trong 3 giờ : số giờ tiêu thụ

- Tìm số lít dầu tiêu thụ trong 7 giờ = số lít dầu tiêu thụ trong 1 giờ × số giờ tiêu thụ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 giờ: 1,35 l dầu

7 giờ: ? l dầu

Bài giải

Số lít dầu tiêu thụ trong 1 giờ là:

1,35 : 3 = 0,45 (lít)

Để động cơ đó hoạt động trong 7 giờ thì cần bao nhiêu lít dầu là:

0,45 × 7 = 3,15 (lít)

Đáp số: 3,15 l dầu

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 79 SGK Toán 5 Bình minh

Số ?

Thùng lớn có ? l dầu và thùng bé có ? l dầu.

Phương pháp giải:

Tính số lít dầu ở thùng bé và thùng lớn dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8 (phần)

Thùng lớn có số lít dầu là:

57,6 : 8 × 5 = 36 (lít)

Thùng bé có số lít dầu là:

57,6 – 36 = 21,6 (lít)

Vậy thùng lớn có 36 l dầu và thùng bé có 21,6 l dầu.

 • Toán lớp 5 Bài 65. Ôn tập chủ đề 3 - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 54,27 + 6,328 Đặt tính rồi tính: a) 3,07 × 0,5 Tính nhẩm: a) 21,6 × 1000 Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 42 m. Chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính diện tích khu đất đó. Chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam có cách tính như sau: Chiều cao trung bình của trẻ bằng:

 • Toán lớp 5 Bài 63. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 32,8 : 10 = 3,28 2,98 : 0,1 = 29,8 Đặt tính rồi tính: a) 483 : 35 Đ – S? Một ô tô chở 4 chuyến được tất cả 19,2 tấn gạo. Để chở hết 115,2 tấn gạo, ô tô đó cần chở bao nhiêu chuyến? Biết mỗi chuyến xe chở số gạo như nhau. Hình tam giác ABC có tổng độ dài cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 12,5 cm; tổng dộ dài cạnh AC và AB là 10,7 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 62. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 19,3 : 10 406 : 1000 Số? a) 74,8 kg = ? g b) 5,02 dm2 = ? cm2 Số? Cô Hoa có một mảnh vải lụa dài 8 m. Cô đã dùng hết 6,4 m. Phần vải còn lại cô dùng để kết nơ, mỗi cái nơ hết 0,1 m vải. Hỏi cô Hoa đã kết được bao nhiêu cái nơ?

 • Toán lớp 5 Bài 61. Chia nhẩm một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: <, >, = ? Cô Mai hòa 0,2 l si-rô mơ vào 3 l nước lọc để pha mơ. Sau đó cô chia số nước mơ đó vào các cốc, mỗi cốc đựng 0,1 l. Hỏi có bao nhiêu cốc nước mơ?

 • Toán lớp 5 Bài 60. Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; ... - SGK Bình Minh

  Tính nhẩm: 812,3 : 10 812,3 : 100 812,3 : 1000 Số? a) 503,8 m = ? km b) 1,25 tạ = ? tấn c) 6,4 dm2 = ? m2 Quan sát tranh bên rồi tìm số thích hợp thay cho .?. : Bốn hộp sữa cân nặng .?. kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close