Toán lớp 5 Bài 47. Nhân số thập phân với số tự nhiên - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 1,47 × 5 b) 0,281 × 7 c) 23,06 × 4 Tính: a) 7,56 m x 8 b) 15,2 g x 24 c) 2,053 l x 3 Số ? Cả ba hộp sữa cân nặng .?. kg.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 61 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 1,47 × 5

b) 0,281 × 7

c) 23,06 × 4

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 61 SGK Toán 5 Bình minh

Tính:

a) 7,56 m x 8

b) 15,2 g x 24

c) 2,053 l x 3

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) 7,56 m x 8 = 60,48 m

b) 15,2 g x 24 = 364,8 g

c) 2,053 l x 3 = 6,159 l

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 61 SGK Toán 5 Bình minh

Số ?

Cả ba hộp sữa cân nặng .?. kg.

Phương pháp giải:

Tính cân nặng của 3 hộp sữa =  cân nặng của 1 hộp x 3.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 1,15 kg x 3 = 3,45 kg.

Vậy cả ba hộp sữa nặng 3,45 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close