Toán lớp 5 Bài 67. Đường cao của hình tam giác - SGK Bình Minh

Nêu tên đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác MNP sau: Nêu tên đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác sau: Vẽ đường cao của hình tam giác OAB:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 84 SGK Toán 5 Bình minh

Nêu tên đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác MNP sau:

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về đáy và đường cao trong tam giác.

Lời giải chi tiết:

- Hình tam giác MNP:

+ Đáy là NP, đường cao tương ứng là MH.

+ Đáy là MP, đường cao tương ứng là NQ.

+ Đáy là MN, đường cao tương ứng là PK.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 84 SGK Toán 5 Bình minh

Nêu tên đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác sau:

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về đáy và đường cao trong tam giác.

Lời giải chi tiết:

- Hình tam giác ABC: Đáy là BC, đường cao tương ứng là AI.

- Hình tam giác BAC: Đáy là AC, đường cao tương ứng là BH.

- Hình tam giác ABC là tam giác vuông tại B ta có:

+ Đáy là BC, đường cao tương ứng là AB.

+ Đáy là AB, đường cao tương ứng là CB.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 84 SGK Toán 5 Bình minh

Vẽ đường cao của hình tam giác OAB:

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về đáy và đường cao trong tam giác để vẽ.

Lời giải chi tiết:

 • Toán lớp 5 Bài 69. Diện tích hình tam giác - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tam giác ABC, biết rằng: a) Đáy bằng 24 cm và chiều cao bằng 15 cm. b) Đáy bằng 35 m và chiều cao bằng 24 m. Cho hình tam giác OMN như hình vẽ. Hỏi diện tích hình tam giác OMN bằng bao nhiêu mét vuông? Chú Tư Sáng có khu vườn hình chữ nhật. Chú hiến tặng phần đất hình tam giác để làm đường, phần đất còn lại trồng cây ăn quả (xem hình dưới). Tính diện tích phần đất trồng cây ăn quả.

 • Toán lớp 5 Bài 70. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? a) Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 25 dm và đường cao AH = 11 dm. Diện tích hình tam giác ABC bằng ? m2. Đ – S? Diện tích hình tam giác ABC là: Số? Cho ABCD là hình vuông. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Một người thợ dùng băng vải hình chữ nhật để may cờ đuôi nheo hình tam giác đều như hình vẽ:

 • Toán lớp 5 Bài 71. Hình thang - SGK Bình Minh

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang? Nêu chữ thích hợp thay cho ?: Cho ABCD là hình thang. a) Các cạnh ? song song với nhau. Nêu cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được:

 • Toán lớp 5 Bài 72. Diện tích hình thang - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình thang ABCD, biết: a) Đáy bé AB = 16 cm, đáy lớn DC = 26 cm và đường cao AH = 15 cm. b) Đáy bé AB = 4,2 m, đáy lớn DC = 7,4 m và đường cao AH = 3,5 m. Một vườn hoa có dạng hình thang vuông có kích thước như hình bên. Các cô chú công nhân dành$frac{1}{4}$ diện tích khu đất để trồng hoa, $frac{3}{5}$ diện tích để trồng cây cảnh. Phần còn lại là lối đi. Tính diên tích lối đi trong vườn hoa đó. Số? Bác Năm Giới cấy lúa trên một thửa ruộng có dạng hình thang có đáy lớn bằng

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích các hình thang sau: Một miếng tôn có dạng hình thang có đáy lớn bằng 55 dm, đáy bé bằng 35 dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích miếng tôn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Một khu đất có dạng hình thang có kích thước như hình dưới. Người ta dành $frac{4}{5}$ diện tích khu đất Số? Cho hình thang ABCD có đáy lớn DC gấp đôi đáy bé AB.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close