Toán lớp 5 Bài 18. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - SGK Bình Minh

Số ? Tổng của hai số là 161. Tỉ số của hai số đó là $frac{3}{4}$. Hai số đó là .?. và .?. Số ? Khánh và bảo có tất c ả 21 siêu nhân. Số siêu nhân của Khánh bằng một nửa số siêu nhân của Bảo. Vây, bạn Khánh có .?. siêu nhân, bạn Bảo có .?. siêu nhân. Bác Mai bán 360 kg đỗ xanh và đỗ đen, trong đó số ki-lô-gam đỗ xanh bằng $frac{7}{5}$số ki-lô-gam đỗ đen. Hỏi bác Mai bán được bao nhiêu ki-lô-gam đỗ mỗi loại?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 24 SGK Toán 5 Bình minh

Số ?

Tổng của hai số là 161. Tỉ số của hai số đó là $\frac{3}{4}$. Hai số đó là .?..?.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Giá trị của một phần là:

161 : 7 = 23

Số bé là:

23 x 3 = 69

Số lớn là:

161 – 69 = 92

Đáp số: 69 và 92.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 24 SGK Toán 5 Bình minh

Số ?

Khánh và bảo có tất c ả 21 siêu nhân. Số siêu nhân của Khánh bằng một nửa số siêu nhân của Bảo. Vây, bạn Khánh có .?. siêu nhân, bạn Bảo có .?. siêu nhân.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số siêu nhân của Khánh.

4. Tìm số lớn siêu nhân của Bảo.

Lời giải chi tiết:

Số siêu nhân của Khánh bằng một nửa số siêu nhân của Bảo hay số siêu nhân của Khánh bằng $\frac{1}{2}$ số siêu nhân của Bảo

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Bạn Khánh có số siêu nhân là:

21 : 3 x 1 = 7 (siêu nhân)

Bạn Bảo có số siêu nhân là:

21 – 7 = 14 (siêu nhân)

Đáp số: Khánh: 7 siêu nhân; Bảo: 14 siêu nhân.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 24 SGK Toán 5 Bình minh

Bác Mai bán 360 kg đỗ xanh và đỗ đen, trong đó số ki-lô-gam đỗ xanh bằng $\frac{7}{5}$số ki-lô-gam đỗ đen. Hỏi bác Mai bán được bao nhiêu ki-lô-gam đỗ mỗi loại?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số ki-lô-gam đỗ xanh.

4. Tìm số ki-lô-gam đỗ đen.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 5 = 12 (phần)

Bác Mai bán được số ki-lô-gam đỗ xanh là:

360 : 12 x 7 = 210 (kg)

Bác Mai bán được số ki-lô-gam đỗ đen là:

360 – 210 = 150 (kg)

Đáp số: Đỗ xanh: 210 kg; đỗ đen: 150 kg.

 • Toán lớp 5 Bài 19. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số ? Bác Hoa thu hoạch được 33 tạ thóc nếp và thóc tẻ, trong đó số thóc nếp bằng$frac{2}{9}$ số thóc tẻ. Tính số thóc bác Hoa thu hoạch được mỗi loại. a) Nêu bài toán theo tóm tắt sau: b) Nêu kết quả tìm đươc ở câu a thay cho .?. Số trứng vịt là .?. quả. Số trứng gà là .?. quả. Chú Huy dùng hết 240 cm nẹp nhôm để viền sát bức tranh Đông Hồ hình chữ nhật có chiều rộng bằng $frac{3}{5}$ chiều dài. Tính diện tích bức tranh đó.

 • Toán lớp 5 Bài 20. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Bình Minh

  Hiệu của hai số là 72. Tỉ số của hai số đó là $frac{4}{7}$. Tìm hai số đó. Sóc Vàng và Sóc Nâu cùng đi nhặt hạt dẻ. Số hạt dẻ Sóc Vàng nhặt được gấp 3 lần số hạt dẻ Sóc Nâu nhặt được và nhiều hơn Sóc Nâu 18 hạt dẻ. Hỏi mỗi con sóc nhặt được bao nhiêu hạt dẻ? Chọn câu trả lời đúng: Gia đình bác Mạnh thu hoạch cà phê và hạt tiêu. Khối lượng cà phê thu hoạch được bằng $frac{7}{3}$ khối lượng hạt tiêu và nhiều hơn hạt tiêu là 20 tạ. Vậy lượng cà phê và hạt tiêu gia đình bác Mạnh thu hoạch được

 • Toán lớp 5 Bài 21. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số ? Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Hiện nay tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con. Tính tuổi mỗi người hiện nay. a) Nêu bài toán theo tóm tắt dưới đây: b) Nêu kết quả tìm đươc ở câu a thay cho .?. Diện tích trồng hoa là .?. m2. Diện tích trồng rau là .?. m2. Chọn câu trả lời đúng: Chú Tuấn mua lưới để rào xung quanh khu đất hình chữ nhật, chiều rộng bằng $frac{7}{9}$ chiều dài và ngắn hơn chiều dài 8 m. Chú để lại lối ra vào rộng 2 m.

 • Toán lớp 5 Bài 22. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Lớp 5A có 18 bạn nam và 16 bạn nữ. a) Viết tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ. Số ? Sóc đi từ nhà mình ra nhà Thỏ rồi đi đến nhà Nhím, quãng đường Sóc đi tất cả là 85 m. Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Cách đây 3 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

 • Toán lớp 5 Bài 23. Ôn tập chủ đề 1 - SGK Bình Minh

  Tính Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết mỗi hỗn số sau thành phân số thập phân: Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, một cửa hàng bán đồ chơi đã bán số búp bê bằng $frac{3}{5}$ số siêu nhân và ít hơn số siêu nhân 8 con. Chọn câu trả lời đúng: Bác Hai dựng nước trong hai thùng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close