Toán lớp 5 Bài 46. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: Tính giá trị của biểu thức: a) 94,72 + 402,83 – 237,48 <, >, = ? Mẹ của Lan đi chợ đã mua một số mặt hàng như sau: a) Số ki-lô-gam thịt mà mẹ của Lan mua là: .?. kg. Cô Bình có một cuộn vải dài 25,75 m. Cô Bình cắt ra 9,5 m để may cờ, 10 m để làm băng rôn. Hỏi cô Bình còn lại bao nhiêu mét vải?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 60 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 60 SGK Toán 5 Bình minh

Tính giá trị của biểu thức:

a) 94,72 + 402,83 – 237,48

b) 73,5 – 40,87 + 26,193

Phương pháp giải:

- Thực hiện lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết:

a) 94,72 + 402,83 – 237,48

= 497,55 – 237,48

= 260,07

b) 73,5 – 40,87 + 26,193

= 32,63 + 26,193

= 58,823

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 60 SGK Toán 5 Bình minh

<, >, = ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính ở 2 vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 60 SGK Toán 5 Bình minh

Mẹ của Lan đi chợ đã mua một số mặt hàng như sau:

a) Số ki-lô-gam thịt mà mẹ của Lan mua là: .?. kg.

b) Số ki-lô-gam rau, củ, quả mà mẹ của Lan mua là: .?. kg.

Phương pháp giải:

a) Số ki-lô-gam thịt mà mẹ của Lan mua = Số ki-lô-gam thịt lợn + Số ki-lô-gam thịt bò.

b) Số ki-lô-gam rau, củ, quả mà mẹ của Lan mua= Số ki-lô-gam dưa chuột + Số ki-lô-gam cà chua + Số ki-

lô-gam khoai tây.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 1,2 + 0,5 = 1,7 (kg)

Vậy số ki-lô-gam thịt mà mẹ của Lan mua là: 1,7 kg.

b) Ta có: 1,5 + 0,7 + 1,4 = 3,6 (kg)

Vậy số ki-lô-gam rau, củ, quả mà mẹ của Lan mua là: 3,6 kg.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 60 SGK Toán 5 Bình minh

Cô Bình có một cuộn vải dài 25,75 m. Cô Bình cắt ra 9,5 m để may cờ, 10 m để làm băng rôn. Hỏi cô Bình còn lại bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải:

- Tính số mét vải còn lại = Số mét vải ban đầu – (Số mét vải may cờ + số mét vải làm băng rôn).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

Cô Bình còn lại số mét vải là:

25,75 – (9,5 + 10) = 6,25 (mét)

Đáp số: 6,25 m vải.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close