Toán lớp 5 Bài 100. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

Một hồ thả cá hình chữ nhật có chiều rộng 120 m, chiều dài 180 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, mỗi cạnh của hồ đó là bao nhiêu đề-xi-mét? Dưới đây là bản đồ Trường Tiểu học Đại Từ. Đo khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B trên bản đồ rồi tìm số thích hợp thay cho ? . Chú Khôi mua một chiếc ô tô giá 860 000 000 đồng theo phương thức trả góp. Chú đã trả được 45% số tiền mua ô tô. Hỏi chú Khôi còn phải trả bao nhiêu tiền? Quan sát hình dưới đây rồi tìm số thích hợp thay cho ?: Trong mọt gói trà

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 20 SGK Toán 5 Bình Minh

Một hồ thả cá hình chữ nhật có chiều rộng 120 m, chiều dài 180 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, mỗi cạnh của hồ đó là bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

Muốn tìm độ dài trên bản đồ, ta lấy độ dài thật chia cho mẫu số tỉ lệ bản đồ.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

180 m = 1 800 dm

120 m = 1 200 dm

Chiều dài của hồ trên bản đồ là:

1 800 : 500 = 3,6 (dm)

Chiều rộng của hồ trên bản đồ là:

1 200 : 500 = 2,4 (dm)

Đáp số: chiều dài: 3,6 dm

    Chiều rộng: 2,4 dm

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Toán 5 Bình Minh

Dưới đây là bản đồ Trường Tiểu học Đại Từ. Đo khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B trên bản đồ rồi tìm số thích hợp thay cho ? .

a) Trên bản đồ, khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B là ? cm.

b) Khoảng cách thật giữa hai tòa nhà A và B là ? m.

Phương pháp giải:

Muốn tìm độ dài trên thực tế, ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ.

Lời giải chi tiết:

a) Trên bản đồ, khoảng cách giữa hai tòa nhà A và B là 5 cm.

b) Khoảng cách thật giữa hai tòa nhà A và B là:

5 × 800 = 4000 (cm)

4 000 cm = 40 m

Vậy khoảng cách thật giữa hai tòa nhà A và B là 40 m.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 20 SGK Toán 5 Bình Minh

Chú Khôi mua một chiếc ô tô giá 860 000 000 đồng theo phương thức trả góp. Chú đã trả được 45% số tiền mua ô tô. Hỏi chú Khôi còn phải trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền đã trả = giá tiền ô tô × 45 : 100.

- Số tiền còn lại = giá tiền ô tô trừ đi số tiền đã trả.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số tiền chú Khôi đã trả là:

860 000 000 × 45 : 100 = 387 000 000 (đồng)

Chú Khôi còn phải trả số tiền là:

860 000 000 – 387 000 000 = 473 000 000 (đồng)

Đáp số: 473 000 000 đồng

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 20 SGK Toán 5 Bình Minh

Quan sát hình dưới đây rồi tìm số thích hợp thay cho ?:

Trong mọt gói trà tam thất – xạ đen:

- Tam thất chiếm ? %.

- Xạ đen chiếm ? %.

- Hoa hòe chiếm ? %.

Phương pháp giải:

- Khối lượng gói trà tam thất – xạ đen bằng tổng khối lượng thành phần.

- Tỉ số phần trăm từng thành phần = khối lượng thành phần : khối lượng gói trà rồi nhân với 100.

Lời giải chi tiết:

Khối lượng gói trà tam thất - xạ đen là:

1 + 0,4 + 0,6 = 2 (g)

Tam thất chiến số phần trăm là:

1 : 2 × 100 = 50 (%)

Xạ đen chiếm số phần trăm là:

0,4 : 2 × 100 = 20 (%)

Hoa hòe chiếm số phần trăm là:

0,6 : 2 × 100 = 30 (%)

Vậy tam thất chiếm 50%.

Xạ đen chiếm 20%.

Hoa hòe chiếm 30%.

 • Toán lớp 5 Bài 102. Biểu đồ hình quạt tròn - SGK Bình Minh

  Biểu đồ dưới cho biết tỉ số phần trăm vận động viên trong đoàn học sinh của Trường Tiểu học Hòa Bình tham gia các môn thi ở Hội khỏe Phù Đổng: Một trường phổ thông dân tộc nội trú có 400 học sinh: Dùa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 103. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Dựa vào biểu đồ dưới dây, trả lời các câu hỏi sau: a) Số tiền thu được từ mỗi mặt hàng đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm? b) Loại hàng nào có doanh thu cao nhất, loại hàng nào có doanh thu thấp nhất? Cho biết doanh thu các loại hàng trong tuần đầu tháng 12 của siêu thị nêu trong bài 1 là 986 000 000 đồng. Dựa vào biểu đồ trong bài 1, hãy tính: Biểu đồ dưới đây cho biết việc sử dụng đất của công ty Hợp Thành. Khu đất của công ty Hợp Thành được sử dụng như sau:

 • Toán lớp 5 Bài 104.Tỉ số của số lần lặp lại của một khả năng xảy ra - SGK Bình Minh

  Tung 8 lần một đồng xu: a) Một bạn tung và một bạn thống kê kết quả, chẳng hạn: Xuất hiện mặt sấp: Hoạt động theo nhóm, gieo 10 lần một con xúc xắc. a) Một bạn gieo xúc xắc, một bạn đọc kết quả và một bạn thống kê số lần xuất hiện: Trong hộp có 4 viên bi kích thước như nhau: 3 viên màu vàng và 1 viên màu tím. Một bạn lấy băng che mắt và thò tay vào hộp lấy ra 1 viên bi rồi bỏ trở lại vào trong hộp. Lặp lại 6 lần như thế. Một bạn thống kê kết quả.

 • Toán lớp 5 Bài 106. Ôn tập chủ đề 5 - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Trong vườn trồng 140 cây nhãn và một số cây vải, số cây nhãn nhiều hơn số cây vải 20 cây. Tính tỉ số phần trăm của số cây vải và số cây nhãn. Số? Một khu đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 20 000. Trên bản đồ đó, đo được chiều dài và chiều rộng của khu đất lần lượt là 5 cm và 3,5 cm. Biểu đồ bên biểu diễn kết quả điều tra về các môn thể thao được yêu thích nhất của 400 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi sau: C

 • Toán lớp 5 Bài 107. Ôn tập chủ đề 5 (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Một mảnh vườn có diện tích đất trồng hoa là 360 m2 và có diện tích đất trồng rau là 540 m2. Dùng máy tính cầm tay để tính rồi chọn câu trả lời đúng: a) Biểu thức a + 30 563 : (95 – 82) với a = 247 819 có giá trị là: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, một khu đất có dạng hình chữ nhật đo được chiều dài và chiều rộng lần lượt là 9 cm và 7,5 cm. Hoạt động theo nhóm, tung 12 lần một con xúc xắc: Số? Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close