Toán lớp 5 Bài 42. Luyện tập - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 23,65 + 7,21 b) 9,208 + 0,53 Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức (a + b) + c và a + (b + c): Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 3,89 + 1,94 + 12,06 b) 4,5 + 3,7 + 0,5 Dưới đây là sơ đồ khi vui chơi trong công viên:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

a) 23,65 + 7,21

b) 9,208 + 0,53

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 56 SGK Toán 5 Bình minh

Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức (a + b) + c và a + (b + c):

Phương pháp giải:

- Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

+ Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Cộng như cộng các số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

- So sánh giá trị của các biểu thức (a + b) + c và a + (b + c).

Lời giải chi tiết:

- Ta thấy giá trị của các biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) luôn bằng nhau.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 56 SGK Toán 5 Bình minh

Tính bằng cách  thuận tiện nhất:

a) 3,89 + 1,94 + 12,06

b) 4,5 + 3,7 + 0,5

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số thành từng cặp mà tổng các số là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 3,89 + 1,94 + 12,06

= 3,89 + (1,94 + 12,06)

= 3,89 + 14

= 17,89

b) 4,5 + 3,7 + 0,5

= (4,5 + 0,5) + 3,7

= 5 + 3,7

= 8,7

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 56 SGK Toán 5 Bình minh

Dưới đây là sơ đồ khi vui chơi trong công viên:

Hỏi:

a) Quãng đường đi từ rạp xiếc đến trò chơi tàu điện dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Quãng đường đi từ rạp xiếc đến khu đu quay dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

a) Quãng đường đi từ rạp xiếc đến trò chơi tàu điện = Quãng đường đi từ rạp xiếc đến cầu trượt + Quãng đường đi từ cầu trượt đến trò chơi tàu điện

b) Quãng đường đi từ rạp xiếc đến khu đu quay = Quãng đường đi từ rạp xiếc đến trò chơi tàu điện + Quãng đường đi từ trò chơi tàu điện đến khu đu quay

Lời giải chi tiết:

a)

Quãng đường đi từ rạp xiếc đến trò chơi tàu điện dài số ki-lô-mét là:

0,95 + 1,14 = 2,09 (km)

b)

Quãng đường đi từ rạp xiếc đến khu đu quay dài số ki-lô-mét là:

2,09 + 1,8 = 3,89 (km)

Đáp số: a) 2,09 km

b) 3,89 km.

 • Toán lớp 5 Bài 43. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 34,63 + 2,518 b) 708,27 + 8,059 Tính: a) 2,67 + 3,5 + 0,421 b) 34,04 + 23,72 + 1,003 Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 1,34 + 56,01 + 2,66 b) 3,4 + 27,14 + 0,6 + 2,86 Số ? Có hai đường đi từ A đến B như hình dưới đây. Hỏi đường đi nào ngắn hơn?

 • Toán lớp 5 Bài 44. Trừ hai số thập phân - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 31,2 – 20,5 b) 17,42 – 8,3 c) 25,3 – 21,87 Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. a) ? + 4,53 = 6,48 b) 9,5 – ? = 6,34 c) 8,7 + ? = 10,49 Quả bí ngô cân nặng 3,4 kg. Cô bán hàng cắt ra một miếng bí ngô cân nặng 1,8 kg để bán. Hỏi miếng bí ngô còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 Bài 45. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. Số ? Xe buýt đã đi được quãng đường từ điểm đầu đến điểm dừng số 2. Xe buýt còn phải đi .?. km nữa để đến điểm cuối. Hòa đi tham quan bảo tàng. Trước khi đi, mẹ đổ đầy bình nước có dung tích là 1,5 l cho Hòa mang đi. Khi về, nhìn bình nước Hòa thấy còn lại 0,25 l. Hỏi Hòa đã dùng bao nhiêu lít nước?

 • Toán lớp 5 Bài 46. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: Tính giá trị của biểu thức: a) 94,72 + 402,83 – 237,48 <, >, = ? Mẹ của Lan đi chợ đã mua một số mặt hàng như sau: a) Số ki-lô-gam thịt mà mẹ của Lan mua là: .?. kg. Cô Bình có một cuộn vải dài 25,75 m. Cô Bình cắt ra 9,5 m để may cờ, 10 m để làm băng rôn. Hỏi cô Bình còn lại bao nhiêu mét vải?

 • Toán lớp 5 Bài 47. Nhân số thập phân với số tự nhiên - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 1,47 × 5 b) 0,281 × 7 c) 23,06 × 4 Tính: a) 7,56 m x 8 b) 15,2 g x 24 c) 2,053 l x 3 Số ? Cả ba hộp sữa cân nặng .?. kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close