Toán lớp 5 Bài 9. Phân số thập phân - SGK Bình Minh

Chọn phân số thập phân chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Viết hai phân số thập phân bé hơn 1 và hai phân số thập phân lớn hơn 1.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 14 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn phân số thập phân chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Phương pháp giải:

Phân số thập phân chỉ phần đã tô màu ở mỗi hình có tử số là số phần được tô màu, mẫu số là tổng số phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 14 SGK Toán 5 Bình minh

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

$\frac{7}{8};\frac{{29}}{{10}};\frac{{100}}{{68}};\frac{{85}}{{100}};\frac{{23}}{{2000}};\frac{{347}}{{1000}}$

Phương pháp giải:

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; …

Lời giải chi tiết:

Các phân số thập phân là: $\frac{{29}}{{10}};\frac{{85}}{{100}};\frac{{347}}{{1000}}$.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 14 SGK Toán 5 Bình minh

Viết hai phân số thập phân bé hơn 1 và hai phân số thập phân lớn hơn 1.

Phương pháp giải:

- Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; …

- Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số bé hơn mẫu số.

- Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số.

Lời giải chi tiết:

Hai phân số thập phân bé hơn 1 là: $\frac{1}{{10}};\frac{2}{{100}}$

Hai phân số thập phân lớn hơn 1 là: $\frac{{12}}{{10}};\frac{{134}}{{100}}$

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close