Toán lớp 5 Bài 78. Luyện tập - SGK Bình Minh

a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm. b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét? Chọn đáp án đúng: Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây: Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Số? Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 102 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm.

b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

- Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

- Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r × 2 × 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tròn đó là:

12 × 3,14 = 37,68 (dm)

Đáp số: 37,68 dm

b) Chu vi hình tròn đó là:

2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (m)

Đáp số: 15,7 m

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 102 SGK Toán 5 Bình Minh

Chọn đáp án đúng:

Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây:

Chu vi của vườn hoa đó là:

A. 314 m

B. 157 m

C. 257 m

D. 414 m

Phương pháp giải:

- Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

 (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

- Chu vi vườn hoa =  chu vi cả hình tròn : 2

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Chu vi cả hình tròn là:

100 × 3,14 = 314 (m)

Chu vi của vườn hoa đó là:

314 : 2 = 157 (m)

Đáp số: 157 m

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 102 SGK Toán 5 Bình Minh

Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

- Chu vi hồ = chu vi hình tròn.

- Quãng đường một vòng quanh hồ chính là chu vi của hình tròn đường kính 1 km.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đường kính:? 1km

Đi 2 vòng dài: ? m

Bài giải

Đổi 1 km = 1 000 m

Chu vi của hồ sen là:

1 000 × 3,14 = 3 140 (m)

Anh Nam đã đi quãng đường dài số mét là:

3 140 × 2 = 6 280 (m)

Đáp số: 6 280 m.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 102 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

Phương pháp giải:

- Quãng đường 2 bánh đi được là như nhau.

- Đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Vậy chu vi bánh sau gấp 2 lần chu vi bánh trước. Hay bánh sau lăn được 1 vòng thì bánh trước lăn được 2 vòng..

- Số vòng bánh trước lăn = số vòng bánh sau lăn được × 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước

Bánh sau lăn được 1000 vòng: bánh trước lăn được ? vòng.

Bài giải

Vì đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước nên bánh sau lăn được 1 vòng thì bánh trước lăn được 2 vòng.

Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được số vòng là:

1 000 × 2 = 2 000 (vòng)

Đáp số: 2 000 vòng.

Vậy khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được 2 000 vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 79. Diện tích hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tròn, biết: a) Bán kính r = 8 cm b) Đường kính d = 40 dm Số? Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m. Số? Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

 • Toán lớp 5 Bài 80. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số? Cho hình tròn tâm O và hình tròn tâm I. Biết rằng AB = 16 cm; AC = 12 cm. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 40 cm. Tính diện tích phần tô màu xanh. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm O và điểm C, sao cho AO = 6 cm và AC = 9 cm. Một hồ nước tạo thành từ một hình vuông có cạnh 100 m và hai nửa hình tròn như hình bên. Tính diện tích hồ nước đó.

 • Toán lớp 5 Bài 81. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  Một hình tròn có đường kính bằng 20 cm. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Số? Tại bốn góc của một cái ao dạng hình vuông có 4 cái cây. Người ta mở rộng ao hình vuông đó để được ao Số? Một vườn hoa được tạo thành từ 6 nửa hình tròn đều có đường kính 10 m và 6 hình tam giác đều có đáy bằng 10 m, chiều cao 8,7 m như hình vẽ. Mỗi buổi sáng, chú Tư chạy 10 vòng quanh một cái hồ dạng hình bán nguyệt có đường kính 100 m. Tính chiều dài quãng đường chú Tư đã chạy.

 • Toán lớp 5 Bài 82. Ôn tập chủ đề 4 - SGK Bình Minh

  Cho hình tam giác ABC có góc A là góc vuông, cạnh AB = 42,5 cm; AC = 8,6 cm. Tìm diện tích tam giác đó. Số? Diện tích hình thang ABCD trong hình bên là ? m2. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. a) Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 2 cm. Số? Xung quanh một hồ thả sen dạng hình tròn, người ta làm một lối đi dạo như hình dưới. Một khu đất dạng hình thang vuông có đáy lớn 65 m, đáy nhỏ 45 m. Nếu mở rộng thành khu đất hình chữ nhật nhưng vẫn giữ nguyên đáy lớn và chiều

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close