Toán lớp 5 Bài 33. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (tiếp theo) - SGK Bình Minh

Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. a) 6 dm2 7 cm2 = ? dm2 b) 127 dm2 = ? m2 c) 82 cm2 = ? dm2 d) 12 cm2 6 mm2 = ? cm2 Chọn những cặp số đo có diện tích bằng nhau: Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. Một viên gạch hình vuông có kích thước như hình vẽ. Viên gạch có diện tích .?. m2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 44 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

a) 6 dm2 7 cm2 = ? dm2

b) 127 dm2 = ? m2

c) 82 cm2 = ? dm2

d) 12 cm2 6 mm2 = ? cm2

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích ,với hai đơn vị đo liền nhau hơn kém nhau 100 lần.

Lời giải chi tiết:

a) 6 dm2 7 cm2 = ? dm2

6 dm2 7 cm2 = 6 dm2 + $\frac{7}{{100}}$ dm2 = $6\frac{7}{{100}}$ dm2 = 6,07 dm2

Vậy: 6 dm2 7 cm2 = 6,07 dm2.

b) 127 dm2 = ? m2

127 dm2 = 100 dm2 + 27 dm2 = 1 m2 + \(\frac{{27}}{{100}}\) m2 = $1\frac{{27}}{{100}}$ m2 = 1,27 m2.

Vậy: 127 dm2 = 1,27 m2

c) 82 cm2 = ? dm2

82 cm2 = \(\frac{{82}}{{100}}\) dm2 = 0,82 dm2.

Vậy: 82 cm2 = 0,82 dm2

d) 12 cm2 6 mm2 = ? cm2

12 cm2 6 mm2 = 12 cm2 + $\frac{6}{{100}}$ cm2 = $12\frac{6}{{100}}$ cm2 = 12,06 cm2

Vậy: 12 cm2 6 mm2 = 12,06 cm2.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 44 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn những cặp số đo có diện tích bằng nhau:

 

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích ,với hai đơn vị đo liền nhau hơn kém nhau 100 lần.

Lời giải chi tiết:

27 dm2 = \(\frac{{27}}{{100}}\) m2 = 0,27 m2.

5 dm2 80 cm2 = 5 dm2 + $\frac{{80}}{{100}}$ dm2 = $5\frac{{80}}{{100}}$ dm2 = 5,80 dm2 = 5,8 dm2.

5 m2 8 dm2 = 5 m2 + $\frac{8}{{100}}$ m2 = $5\frac{8}{{100}}$ m2 = 5,08 m2.

370 mm2 = 300 mm2 + 70 mm2 = 3 cm2 + \(\frac{{70}}{{100}}\) cm2 = $3\frac{{70}}{{100}}$ cm2 = 3,70 cm2 = 3,7 cm2.

Vậy:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 44 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?.

Một viên gạch hình vuông có kích thước như hình vẽ.

Viên gạch có diện tích .?. m2.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh

- Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị dm2 và m2 : 1 m2 = 100 dm2 ; 1 dm2 = $\frac{1}{{100}}$ m2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích viên gạch là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Đổi: 16 dm2 = \(\frac{{16}}{{100}}\) m2 = 0,16 m2.

Vậy viên gạch có diện tích là 0,16 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 34. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tìm số thập phân thích hợp thay cho .?. a) 7 dm2 = ? m2 26 cm2 80 mm2 = ? cm2 Chọn những cặp số đo có diện tích bằng nhau: Tìm số thích hợp theo mẫu: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng 36 dm và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích tấm biển quảng cáo đó là bao nhiêu mét vuông?

 • Toán lớp 5 Bài 35. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  a) Đọc và viết các số sau theo mẫu: Tìm chữ hoặc số thích hợp thay cho .?. a) Số thập phân gồm 3 chục, 9 đơn vị, 3 phần mười, 7 phần trăm, 4 phần nghìn viết là .?., đọc là .?. b) Số 506,008 đọc là: .?.. Số đó gồm .?. Số? Tìm số thập phân thích hợp: Một tấm tôn hình vuông có cạnh dài 80 cm. Diện tích tấm tôn đó bằng .?. m2. Hình bên cho biết quãng đường Bình và Mai chạy đươc trong 3 phút.

 • Toán lớp 5 Bài 36. So sánh hai số thập phân - SGK Bình Minh

  So sánh hai số thập phân: a) 35,8 và 42,3. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,73; 9,02; 6,7. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi: Trong bốn quả: dưa hấu, đu đủ, mít và sầu riêng:

 • Toán lớp 5 Bài 37. Luyện tập - SGK Bình Minh

  So sánh hai số thập phân: a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0,521; 0,289; 0,52; 0,6 <, >, =? a) 75,3 .?. 75,29 a) Em hỏi chiều cao của bốn bạn trong tổ và lập bảng theo mẫu dưới đây: b) Nêu tên lần lượt bốn bạn đó theo thứ tự từ người cao nhất đến người thấp nhất.

 • Toán lớp 5 Bài 38. Làm tròn số thập phân - SGK Bình Minh

  Số ? a) Làm tròn số 12,47: - Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?. Quan sát hình dưới rồi tìm số tự nhiên thích hợp thay cho .?. Trong bình có khoảng .?. l nước. Quan sát tranh rồi cho biết đỉnh núi Phan-xi-păng cao khoảng mấy ki-lô-mét.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close