Toán lớp 5 Bài 130. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính: a) 32 phút 16 giây + 10 phút 27 giây Đ – S? Một người đi từ Hà Nội lúc 7 giờ 45 phút và đến Hạ Long lúc 10 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 30 phút ở trạm dừng chân. Tìm số đo thời gian thích hợp thay cho ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 60 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính:

a) 32 phút 16 giây + 10 phút 27 giây

b) 30 ngày 17 giờ - 15 ngày 8 giờ

c) 24 năm 8 tháng + 9 năm 5 tháng

d) 21 giờ 10 phút – 8 giờ 45 phút

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng (trừ) các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 60 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính , đúng ghi Đ, sai ghi S..

Lời giải chi tiết:

a) 4 năm 7 tháng + 8 năm 6 tháng = 12 năm 13 tháng

Nên câu a sai.

b) 19 ngày 8 giờ + 5 ngày 16 giờ = 24 ngày 24 giờ = 25 ngày

Nên câu b đúng.

c) 25 giờ 8 phút – 8 giờ 27 phút = 24 giờ 68 phút – 8 giờ 27 phút = 16 giờ 41 phút

Nên câu c đúng.

d) 36 phút 12 giây – 30 phút 41 giây = 35 phút 72 giây – 30 phút 41 giây = 5 phút 31 giây

Nên câu d sai.

Vậy:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 60 SGK Toán 5 Bình Minh

Một người đi từ Hà Nội lúc 7 giờ 45 phút và đến Hạ Long lúc 10 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 30 phút ở trạm dừng chân. Hỏi người đó đi từ Hà Nội đến Hạ Long hết bao nhiêu thời gian nếu không kể thời gian nghỉ?

Phương pháp giải:

- Thời gian người đó đi từ Hà Nội đến Hạ Long = Thời gian đến – thời gian xuất phát – thời gian nghỉ.

Lời giải chi tiết:

Người đó đi từ Hà Nội đến Hạ Long hết số thời gian là:

10 giờ 30 phút – 7 giờ 45 phút – 30 phút = 2 giờ 15 phút

Đáp số: 2 giờ 15 phút.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 60 SGK Toán 5 Bình Minh

Tìm số đo thời gian thích hợp thay cho ?

Trong cuộc thi chạy tiếp sức 4 × 100 m, thành tích của từng vận động viên trong một đội lần lượt là: 1 phút 2 giây, 1 phút 5 giây, 1 phút 4 giây, 58 giây.

Như vậy, tổng thời gian để đội chạy tiếp sức đó hoàn thành cuộc thi là ?

Phương pháp giải:

- Tổng thời gian để đội chạy tiếp sức đó hoàn thành cuộc thi = Tổng Thời gian từng vận động viên

Lời giải chi tiết:

Tổng thời gian để đội chạy tiếp sức đó hoàn thành cuộc thi là:

1 phút 2 giây + 1 phút 5 giây + 1 phút 4 giây + 58 giây = 3 phút 69 giây

3 phút 69 giây = 4 phút 9 giây

Như vậy, tổng thời gian để đội chạy tiếp sức đó hoàn thành cuộc thi là 4 phút 9 giây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close