Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính diện tích các hình thang sau: Một miếng tôn có dạng hình thang có đáy lớn bằng 55 dm, đáy bé bằng 35 dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích miếng tôn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Một khu đất có dạng hình thang có kích thước như hình dưới. Người ta dành $frac{4}{5}$ diện tích khu đất Số? Cho hình thang ABCD có đáy lớn DC gấp đôi đáy bé AB.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 94 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích các hình thang sau:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình hình thang đó là:

$\frac{{\left( {12 + 28} \right) \times 16}}{2} = 320$(cm2)

b) Đổi: 6 m = 60 dm

Diện tích hình hình thang đó là:

$\frac{{\left( {24 + 60} \right) \times 26}}{2} = 1092$ (dm2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 94 SGK Toán 5 Bình Minh

Một miếng tôn có dạng hình thang có đáy lớn bằng 55 dm, đáy bé bằng 35 dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích miếng tôn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm chiều cao miếng tôn = (đáy lớn + đáy bé) : 2

- Tìm diện tích miếng tôn = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 55 m và 35 m.

Chiều cao: bằng trung bình cộng 2 đáy.

Diện tích: ? m2.

Bài giải

Chiều cao miếng tôn đó là:

(55 + 35) : 2 = 45 (dm)

Diện tích miếng tôn đó là:

$\frac{{\left( {35 + 55} \right) \times 45}}{2} = 2025$(dm2)

Đổi: 2025 dm2 = 20,25 m2

Đáp số: 20,25 m2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 94 SGK Toán 5 Bình Minh

Một khu đất có dạng hình thang có kích thước như hình dưới. Người ta dành $\frac{4}{5}$ diện tích khu đất để trồng hoa. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 5 000 000 đồng tiền hoa. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tiền hoa trên khu đất đó?

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích khu đất = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2.

- Tìm diện tích khu đất để trồng hoa = diện tích khu đất × $\frac{4}{5}$

- Tìm số tiền hoa thu hoạch được = diện tích khu đất trồng hoa : 100 × số tiền hoa thu hoạch được trên 100 m2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 150 m và 250 m

Chiều cao: 100 m

Diện tích trồng hoa: $\frac{4}{5}$ diện tích khu đất

100 m2 : 5 000 000 đồng

Diện tích trồng hoa: ? đồng

Bài giải

Diện tích khu đất hình thang đó là:

$\frac{{\left( {150 + 250} \right) \times 100}}{2} = 20{\rm{ }}000$(m2)

Diện tích khu đất để trồng hoa là:

$20000 \times \frac{4}{5} = 16{\rm{ }}000$(m2)

Người ta thu hoạch được số tiền hoa trên khu đất đó là:

16 000 : 100 × 5 000 000 = 800 000 000 (đồng)

Đáp số: 800 000 000 đồng

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 94 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Cho hình thang ABCD có đáy lớn DC gấp đôi đáy bé AB.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Gọi AH là đường cao của hình thang nên AH cũng là đường cao của hình tam giác BDC và ABD.

a)

Diện tích tam giác BDC bằng:

$\frac{{DC \times AH}}{2} = \frac{{(AB \times 2) \times AH}}{2} = AB \times AH$

Diện tích tam giác DAB bằng: $\frac{{AB \times AH}}{2}$

Ta có: Tỉ số giữa diện tích tam giác BDC và diệ tích tam giác DAB là:

$\left( {AB \times AH} \right):\frac{{AB \times AH}}{2} = \left( {AB \times AH} \right) \times \frac{2}{{AB \times AH}} = 2$

Vậy diện tích tam giác BDC gấp 2 lần diện tích tam giác DAB.

b)

Diện tích hình thang ABCD là:

$\frac{{\left( {AB + CD} \right) \times AH}}{2} = \frac{{(AB + AB \times 2) \times AH}}{2} = \frac{{AB \times (1 + 2) \times AH}}{2} = \frac{{AB \times 3 \times AH}}{2}$

Diện tích tam giác ABD bằng: $\frac{{AB \times AH}}{2}$

Ta có tỉ số giữa diện tích hình thang ABCD và diện tích tam giác ABD là: $\frac{{AB \times 3 \times AH}}{2}:\frac{{AB \times AH}}{2} = \frac{{AB \times 3 \times AH}}{2} \times \frac{2}{{AB \times AH}} = 3$

Vậy diện tích hình thang ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ABD.

 • Toán lớp 5 Bài 74. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  a) Tính diện tích hình tam giác, biết độ dài cạnh đáy a = 1,2 m và chiều cao h = 8 dm. b) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông và AB = 18 cm, AC = 15 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Một mảnh bìa hình thang được ghép bởi 3 mảnh bìa hình tam giác đều bằng nhau, có độ dài cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 8,7 cm. Tính diện tích mảnh bìa hình thang đó. Một tấm nhựa hình thang có chiều cao bằng 20 dm. Biết chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Hỏi diện tích tấm nhựa đó

 • Toán lớp 5 Bài 75. Đường tròn. Thực hành vẽ đường tròn - SGK Bình Minh

  Đ – S? Cho các đường tròn tâm O, tâm I và tâm T như hình dưới. Biết bán kính của đường tròn tâm T có độ dài bằng 2 cm. Tính: Vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 6 cm. Dùng com-pa hãy vẽ: a) Một đường tròn tâm A, bán kính 4 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 77. Chu vi hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính chu vi hình tròn, biết: a) Độ dài đường kính bằng 8 cm. Một bánh xe lăn một vòng được quãng đường dài 3,14 m. Hỏi bán kính của bánh xe đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét? Một bánh xe đạp có đường kính 60 cm. Tính quãng đường xe đi được khi bánh xe đó lăn được 1 000 vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 78. Luyện tập - SGK Bình Minh

  a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm. b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét? Chọn đáp án đúng: Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây: Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Số? Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 79. Diện tích hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tròn, biết: a) Bán kính r = 8 cm b) Đường kính d = 40 dm Số? Một hồ nước dạng hình tròn có đường kính bằng 100 m. Số? Một cái giếng làng dạng hình tròn có bán kính trong lòng giếng bằng 1,8 m. Xung quanh giếng người ta xây thành giếng như hình bên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close