Toán lớp 5 Bài 72. Diện tích hình thang - SGK Bình Minh

Tính diện tích hình thang ABCD, biết: a) Đáy bé AB = 16 cm, đáy lớn DC = 26 cm và đường cao AH = 15 cm. b) Đáy bé AB = 4,2 m, đáy lớn DC = 7,4 m và đường cao AH = 3,5 m. Một vườn hoa có dạng hình thang vuông có kích thước như hình bên. Các cô chú công nhân dành$frac{1}{4}$ diện tích khu đất để trồng hoa, $frac{3}{5}$ diện tích để trồng cây cảnh. Phần còn lại là lối đi. Tính diên tích lối đi trong vườn hoa đó. Số? Bác Năm Giới cấy lúa trên một thửa ruộng có dạng hình thang có đáy lớn bằng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 93 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích hình thang ABCD, biết:

a) Đáy bé AB = 16 cm, đáy lớn DC = 26 cm và đường cao AH = 15 cm.

b) Đáy bé AB = 4,2 m, đáy lớn DC = 7,4 m và đường cao AH = 3,5 m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình hình thang ABCD là:

$\frac{{\left( {16 + 26} \right) \times 15}}{2} = 315{\rm{ (c}}{{\rm{m}}^2})$

b) Diện tích hình hình thang ABCD là:

$\frac{{\left( {4,2 + 7,4} \right) \times 3,5}}{2} = 20,3{\rm{ (}}{{\rm{m}}^2})$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 93 SGK Toán 5 Bình Minh

Một vườn hoa có dạng hình thang vuông có kích thước như hình bên. Các cô chú công nhân dành$\frac{1}{4}$ diện tích khu đất để trồng hoa, $\frac{3}{5}$ diện tích để trồng cây cảnh. Phần còn lại là lối đi. Tính diên tích lối đi trong vườn hoa đó.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích lối đi trong vườn hoa = diện tích vườn hoa – diện tích đất trồng hoa và cây cảnh.

- Tìm diện tích đất trồng hoa và cây cảnh = diện tích vườn hoa × (số phần diện tích đất trồng hoa + số phần diện tích đất trồng cây cảnh)

- Tìm diện tích vườn hoa = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Diện tích vườn hoa là:

$\frac{{\left( {35 + 45} \right) \times 60}}{2} = 2400{\rm{ }}({m^2})$

Diện tích đất trồng hoa và cây cảnh là:

$2400 \times \left( {\frac{1}{4} + \frac{3}{5}} \right) = 2040{\rm{ }}({m^2})$

Diên tích lối đi trong vườn hoa là:

2400 – 2040 = 360 (m2)

Đáp số: 360 m2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 93 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Bác Năm Giới cấy lúa trên một thửa ruộng có dạng hình thang có đáy lớn bằng 84 m, gấp đôi đáy bé và hơn chiều cao 20 m. Trung bình cứ 100 m2 bác thu hoạch được 80 kg thóc. Số thóc bác thu hoạch được trên thửa ruộng đó là ? tấn.

Phương pháp giải:

- Tìm đáy bé = đáy lớn : 2

- Tìm chiều cao = đáy lớn – 20 cm

- Tìm diện tích thửa ruộng = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2.

- Tìm số thóc thu hoạch được = diện tích thửa ruộng : 100 × số thóc thu hoạch được trên 100 m2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Đáy lớn: 84 m

Đáy lớn: gấp đôi đáy bé

Đáy lớn hơn chiều cao: 20 m

100 m2 : 80 kg thóc

Thửa ruộng: ? tấn thóc.

Bài giải

Đáy bé của thửa ruộng là:

84 : 2 = 42 (m)

Chiều cao của thửa ruộng là:

84 – 20 = 64 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

$\frac{{\left( {84 + 42} \right) \times 64}}{2} = 4032$ (m2)

Số thóc bác thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

4032 : 10 × 80 = 3225,6 (kg) = 3,2256 tấn

Vậy số thóc bác thu hoạch được trên thửa ruộng đó là 3,2256 tấn.

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích các hình thang sau: Một miếng tôn có dạng hình thang có đáy lớn bằng 55 dm, đáy bé bằng 35 dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích miếng tôn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Một khu đất có dạng hình thang có kích thước như hình dưới. Người ta dành $frac{4}{5}$ diện tích khu đất Số? Cho hình thang ABCD có đáy lớn DC gấp đôi đáy bé AB.

 • Toán lớp 5 Bài 74. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  a) Tính diện tích hình tam giác, biết độ dài cạnh đáy a = 1,2 m và chiều cao h = 8 dm. b) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông và AB = 18 cm, AC = 15 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Một mảnh bìa hình thang được ghép bởi 3 mảnh bìa hình tam giác đều bằng nhau, có độ dài cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 8,7 cm. Tính diện tích mảnh bìa hình thang đó. Một tấm nhựa hình thang có chiều cao bằng 20 dm. Biết chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Hỏi diện tích tấm nhựa đó

 • Toán lớp 5 Bài 75. Đường tròn. Thực hành vẽ đường tròn - SGK Bình Minh

  Đ – S? Cho các đường tròn tâm O, tâm I và tâm T như hình dưới. Biết bán kính của đường tròn tâm T có độ dài bằng 2 cm. Tính: Vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 6 cm. Dùng com-pa hãy vẽ: a) Một đường tròn tâm A, bán kính 4 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 77. Chu vi hình tròn - SGK Bình Minh

  Tính chu vi hình tròn, biết: a) Độ dài đường kính bằng 8 cm. Một bánh xe lăn một vòng được quãng đường dài 3,14 m. Hỏi bán kính của bánh xe đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét? Một bánh xe đạp có đường kính 60 cm. Tính quãng đường xe đi được khi bánh xe đó lăn được 1 000 vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 78. Luyện tập - SGK Bình Minh

  a) Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 12 dm. b) Hình tròn có bán kính bằng 2,5 m. Hỏi chu vi hình tròn bằng bao nhiêu mét? Chọn đáp án đúng: Một vườn hoa có dạng hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) như hình dưới đây: Anh Nam đi hai vòng quang hồ sen có dạng hình tròn đường kính 1 km. Hỏi anh Nam đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Số? Một chiếc xe xích lô có đường kính bánh sau dài gấp đôi đường kính bánh trước. Khi bánh sau lăn được 1000 vòng thì bánh trước lăn được ? vòng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close