Toán lớp 5 Bài 55. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương là số thập phân - SGK Bình Minh

Đặt tính rồi tính: a) 39 : 4 b) 3 : 8 Đ – S? Mười hai túi bột mì cân nặng 42 kg. Hỏi trung bình mỗi túi bột mì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 70 SGK Toán 5 Bình Minh

Đặt tính rồi tính:

a) 39 : 4

b) 3 : 8

c) 75 : 12

d) 13 : 52

Phương pháp giải:

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư, ta viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 nữa rồi tiếp tục chia

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 70 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S?

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính, nếu đúng ghi Đ, sai thì ghi S.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 70 SGK Toán 5 Bình Minh

Mười hai túi bột mì cân nặng 42 kg. Hỏi trung bình mỗi túi bột mì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Tìm trung bình cân nặng mỗi túi bột mì = cân nặng 12 túi : 12

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 túi: 42 kg

1 túi: ? kg.

Bài giải

Trung bình mỗi túi bột mì nặng số ki-lô-gam là:

42 : 12 = 3,5 (kg)

Đáp số: 3,5 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close