Toán lớp 5 Bài 53. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

Tính nhẩm: Đặt tính rồi tính: Tính bằng cách thuận tiện: a) 5,2 × 0,4 × 2,5 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 13,7 m; chiều dài hơn chiều rộng 1,3 m. Tính diện tích của thửa rộng đó. Cả thỏ và rùa nặng ? kg.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 67 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

- Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên phải 1, 2, 3, ... chữ số.

- Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên trái 1, 2, 3, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

9,42 × 10 = 94,2

65,9 × 0,1 = 6,59

 

21,67 × 100 = 2 167

12 × 0,01 =  0,12

 

0,1415 × 1 000 = 141,5

2 347 × 0,001 = 2,347

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 67 SGK Toán 5 Bình Minh

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

+ Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

+ Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

- Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

+ Nhân như nhân các số tự nhiên.

+ Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 67 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính bằng cách thuận tiện:

a) 5,2 × 0,4 × 2,5

b) 0,2 × 0,7 × 0,5

c) 0,3 × 4,2 + 9,8 × 0,3

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép nhân số thập phân để nhóm các số với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 5,2 × 0,4 × 2,5

= 5,2 × (0,4 × 2,5)

= 5,2 × 1

= 5,2

b) 0,2 × 0,7 × 0,5

= (0,2 × 0,5) × 0,7

= 0,1 × 0,7

= 0,07

c) 0,3 × 4,2 + 9,8 × 0,3

= 0,3 × (4,2 + 9,8)

= 0,3 × 14

= 4,2

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 67 SGK Toán 5 Bình Minh

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 13,7 m; chiều dài hơn chiều rộng 1,3 m. Tính diện tích của thửa rộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài = chiều rộng + 1,3

- Tính diện tích thửa ruộng = chiều dài × chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Chiều rộng: 13,7 m

Chiều dài hơn chiều rộng: 1,3 m

Diện tích: ? m2

Bài giải

Chiều dài thửa ruộng đó là:

13,7 + 1,3 = 15 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

15 × 13,7 = 205,5 (m2)

Đáp số: 205,5 m2.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 67 SGK Toán 5 Bình Minh

Cả thỏ và rùa nặng ? kg.

Phương pháp giải:

- Gấp rưỡi là gấp 1,5 lần.

- Tính cân nặng của rùa = cân nặng của thỏ × 1,5

- Tính cân nặng cả 2 bạn = cân nặng của thỏ + cân nặng của rùa

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thỏ nặng: 5,6 kg

Rùa nặng: gấp 1,5 lần thỏ

Cả hai bạn: ? kg

Bài giải

Rùa nặng số ki-lô-gam là:

5,6 × 1,5 = 8,4 (kg)

Cả hai bạn nặng số ki-lô-gam là:

5,6 + 8,4 = 14 (kg)

Đáp số: 14 kg.

Vậy cả thỏ và rùa nặng 14 kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close