Toán lớp 5 Bài 70. Luyện tập - SGK Bình Minh

Số? a) Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 25 dm và đường cao AH = 11 dm. Diện tích hình tam giác ABC bằng ? m2. Đ – S? Diện tích hình tam giác ABC là: Số? Cho ABCD là hình vuông. Diện tích phần tô màu bằng ? cm2. Một người thợ dùng băng vải hình chữ nhật để may cờ đuôi nheo hình tam giác đều như hình vẽ:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 89 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

a) Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 25 dm và đường cao AH = 11 dm. Diện tích hình tam giác ABC bằng ? m2.

b) Hình tam giác MNP có góc M là góc vuông, MN = 60 cm và MP = 1,8 m. Diện tích hình tam giác MNP bằng ? m2.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tam giác ABC là:

$\frac{{25 \times 11}}{2} = 137,5$(dm2)

Diện tích hình tam giác ABC bằng 137,5 m2.

b) Đổi: 60 cm = 0,6 m

Diện tích hình tam giác MNP là:

$\frac{{0,6 \times 1,8}}{2} = 0,54$(m2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng 0,54 m2.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 89 SGK Toán 5 Bình Minh

Đ – S?

Diện tích hình tam giác ABC là:

a) 2 700 cm2.

b) 1 350 cm.

c) 1 350 cm2.

d) 0,135 m2.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích tam giác ABC nếu đúng ghi Đ, nếu sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tam giác ABC là:

$\frac{{60 \times 45}}{2} = 1350$(cm2) = 0,135 m2.

Vậy

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 89 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Cho ABCD là hình vuông.

Diện tích phần tô màu bằng ? cm2.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích hình tam giác AOD và CDE.

- Tìm diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

- Tìm diện tích phần tô màu = diện tích hình vuông – (diện tích hình tam giác AOD + tích hình tam giác CDE)

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Diện tích hình vuông ABCD là:

80 × 80 = 6400 (cm2)

Diện tích hình tam giác AOD là:

$\frac{{80 \times 40}}{2} = 1600$(cm2)

Diện tích hình tam giác CDE là:

$\frac{{80 \times 40}}{2} = 1600$(cm2)

Diện tích phần tô màu là:

6 400 – (1 600 + 1 600) = 3 200 (cm2)

Vậy diện tích phần tô màu bằng 3 200 cm2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 89 SGK Toán 5 Bình Minh

Một người thợ dùng băng vải hình chữ nhật để may cờ đuôi nheo hình tam giác đều như hình vẽ:

a) Diện tích một lá cờ đuôi nheo.

b) Mỗi băng vải có thể may được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ đuôi nheo?

Phương pháp giải:

a) Tìm diện tích một lá cờ đuôi nheo = (đáy × chiều cao) : 2

b) Tìm diện tích băng vải hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Tìm số lá cờ đuôi nheo nhiều nhất có thể may được = diện tích băng vải hình chữ nhật : diện tích một lá cờ đuôi nheo

Lời giải chi tiết:

Bài giải

a) Diện tích một lá cờ đuôi nheo là:

$\frac{{30 \times 26}}{2} = 390$(cm2)

b) Diện tích băng vải hình chữ nhật là:

150 × 26 = 3 900 (cm2)

Mỗi băng vải có thể may được nhiều nhất số lá cờ đuôi nheo là:

3 900 : 390 = 10 (lá cờ)

Đáp số: a) 390 cm2.

b) 10 lá cờ.

 • Toán lớp 5 Bài 71. Hình thang - SGK Bình Minh

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang? Nêu chữ thích hợp thay cho ?: Cho ABCD là hình thang. a) Các cạnh ? song song với nhau. Nêu cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được:

 • Toán lớp 5 Bài 72. Diện tích hình thang - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình thang ABCD, biết: a) Đáy bé AB = 16 cm, đáy lớn DC = 26 cm và đường cao AH = 15 cm. b) Đáy bé AB = 4,2 m, đáy lớn DC = 7,4 m và đường cao AH = 3,5 m. Một vườn hoa có dạng hình thang vuông có kích thước như hình bên. Các cô chú công nhân dành$frac{1}{4}$ diện tích khu đất để trồng hoa, $frac{3}{5}$ diện tích để trồng cây cảnh. Phần còn lại là lối đi. Tính diên tích lối đi trong vườn hoa đó. Số? Bác Năm Giới cấy lúa trên một thửa ruộng có dạng hình thang có đáy lớn bằng

 • Toán lớp 5 Bài 73. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính diện tích các hình thang sau: Một miếng tôn có dạng hình thang có đáy lớn bằng 55 dm, đáy bé bằng 35 dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích miếng tôn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Một khu đất có dạng hình thang có kích thước như hình dưới. Người ta dành $frac{4}{5}$ diện tích khu đất Số? Cho hình thang ABCD có đáy lớn DC gấp đôi đáy bé AB.

 • Toán lớp 5 Bài 74. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

  a) Tính diện tích hình tam giác, biết độ dài cạnh đáy a = 1,2 m và chiều cao h = 8 dm. b) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông và AB = 18 cm, AC = 15 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Một mảnh bìa hình thang được ghép bởi 3 mảnh bìa hình tam giác đều bằng nhau, có độ dài cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 8,7 cm. Tính diện tích mảnh bìa hình thang đó. Một tấm nhựa hình thang có chiều cao bằng 20 dm. Biết chiều cao bằng trung bình cộng của độ dài hai đáy. Hỏi diện tích tấm nhựa đó

 • Toán lớp 5 Bài 75. Đường tròn. Thực hành vẽ đường tròn - SGK Bình Minh

  Đ – S? Cho các đường tròn tâm O, tâm I và tâm T như hình dưới. Biết bán kính của đường tròn tâm T có độ dài bằng 2 cm. Tính: Vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 6 cm. Dùng com-pa hãy vẽ: a) Một đường tròn tâm A, bán kính 4 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close