Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thép Mới Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thép Mới?

 • A

  Hải Phòng

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Quảng Nam

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Thép Mới?

 • A

  1910 - 1987

 • B

  1925 - 1991

 • C

  1935 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Câu 3 :

Đâu là những thể loại sáng tác của Thép Mới?

 • A

  Thơ, tiểu thuyết, báo chí

 • B

  Báo chí, bút kí, thuyết minh phim

 • C

   Truyện ngắn, thơ, phóng sự

 • D

  Truyện trinh thám, truyện tranh

Câu 4 :

Đâu là đề tài mà tác giả thường sáng tác?

 • A

  Thiên nhiên

 • B

  Trẻ em

 • C

  Chiến tranh

 • D

  Người nông dân

Câu 5 :

Đâu không phải là giải thưởng mà Thép Mới đã nhận?

 • A

  Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • C

  Huân chương Độc lập hạng Nhất 

 • D

  Huân chương Chiến thắng hạng Nhất

Câu 6 :

Đâu không phải là sáng tác của Thép Mới?

 • A

  Trách nhiệm

 • B

  Nguyễn Ái Quốc đến với Lê Nin

   

   

 • C

  Cây tre Việt Nam

 • D

  Thép đã tôi thế đấy

Câu 7 :

Đâu là bút danh khác của Thép Mới?

 • A

  Phượng Kim

 • B

  Hồng Châu

 • C

  Ngột Lôi Quật

 • D

  Đáp án A và B

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thép Mới?

 • A

  Hải Phòng

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Quảng Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thép Mới quê quán ở Hà Nội

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Thép Mới?

 • A

  1910 - 1987

 • B

  1925 - 1991

 • C

  1935 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thép Mới (1925-1991)

Câu 3 :

Đâu là những thể loại sáng tác của Thép Mới?

 • A

  Thơ, tiểu thuyết, báo chí

 • B

  Báo chí, bút kí, thuyết minh phim

 • C

   Truyện ngắn, thơ, phóng sự

 • D

  Truyện trinh thám, truyện tranh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngoài báo chí, Thép Mới còn viết nhiều bút kí, thuyết minh phim.

Câu 4 :

Đâu là đề tài mà tác giả thường sáng tác?

 • A

  Thiên nhiên

 • B

  Trẻ em

 • C

  Chiến tranh

 • D

  Người nông dân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông là một nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam, chuyên viết về đề tài Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam.

Câu 5 :

Đâu không phải là giải thưởng mà Thép Mới đã nhận?

 • A

  Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • C

  Huân chương Độc lập hạng Nhất 

 • D

  Huân chương Chiến thắng hạng Nhất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thép Mới nhận các giải thưởng:

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất,

- Huân chương Độc lập hạng Nhất,

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất.

=> Không có thông tin về giải thưởng Hồ Chí Minh.

Câu 6 :

Đâu không phải là sáng tác của Thép Mới?

 • A

  Trách nhiệm

 • B

  Nguyễn Ái Quốc đến với Lê Nin

   

   

 • C

  Cây tre Việt Nam

 • D

  Thép đã tôi thế đấy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản

Lời giải chi tiết :

Thép đã tôi thế đấy là tiểu thuyết của Nikolai Ostrovsky, Thép Mới là người dịch lại

Câu 7 :

Đâu là bút danh khác của Thép Mới?

 • A

  Phượng Kim

 • B

  Hồng Châu

 • C

  Ngột Lôi Quật

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông còn có bút danh khác là Phượng Kim, Hồng Châu.

close