Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Mai Văn Phấn Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Mai Văn Phấn sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Ninh Bình

 • D

  Hà Tĩnh

Câu 2 :

Mai Văn Phấn sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1956

 • C

  1957

 • D

  1958

Câu 3 :

Sau khi xuất ngũ, Mai Văn Phấn theo học tại ngôi trường nào dưới đây?

 • A

  Đại học Văn hóa

 • B

  Đại học Tổng hợp

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Câu 4 :

Ở Việt Nam, Mai Văn Phấn đã xuất bản bao nhiêu cuốn thơ?

 • A

  16

 • B

  17

 • C

  18

 • D

  19

Câu 5 :

Thơ của Mai Văn Phấn được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới?

 • A

  35

 • B

  36

 • C

  37

 • D

  38

Câu 6 :

Giải thưởng văn học Cikada Mai Văn Phấn đạt được là giải thưởng của quốc gia nào?

 • A

  Thụy Sĩ

 • B

  Thụy Điển

 • C

  Nga

 • D

  Pháp

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của Mai Văn Phấn? 

 • A

  Giọt nắng

 • B

  Gọi xanh

 • C

  Cầu nguyện ban mai

 • D

  Gió lạnh đầu mùa

Câu 8 :

Tác phẩm Giọt nắng của Mai Văn Phấn thuộc thể loại nào?

 • A

  Phê bình văn học

 • B

  Tiểu luận

 • C

  Thơ

 • D

  Truyện ngắn

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Mai Văn Phấn đúng hay sai?

“Năm 1974, Mai Văn Phấn xuất ngũ”

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Mai Văn Phấn đúng hay sai?

“Sau khi theo học Ngôn ngữ học và Văn hóa Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Mai Văn Phấn tiếp tục theo học tại Trường Đại học Sư phạm Maxim Gorky”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mai Văn Phấn sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Ninh Bình

 • D

  Hà Tĩnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại quê quán

Lời giải chi tiết :

Quê quán Mai Văn Phấn: Kim Sơn, Ninh Bình.

Câu 2 :

Mai Văn Phấn sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1956

 • C

  1957

 • D

  1958

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại năm sinh

Lời giải chi tiết :

  Mai Văn Phấn sinh năm 1955.

Câu 3 :

Sau khi xuất ngũ, Mai Văn Phấn theo học tại ngôi trường nào dưới đây?

 • A

  Đại học Văn hóa

 • B

  Đại học Tổng hợp

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Mai Văn Phấn theo học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Câu 4 :

Ở Việt Nam, Mai Văn Phấn đã xuất bản bao nhiêu cuốn thơ?

 • A

  16

 • B

  17

 • C

  18

 • D

  19

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Ở Việt Nam, Mai Văn Phấn đã xuất bản 16 cuốn thơ.

Câu 5 :

Thơ của Mai Văn Phấn được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới?

 • A

  35

 • B

  36

 • C

  37

 • D

  38

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Thơ của Mai Văn Phấn được dịch ra 36 thứ tiếng trên thế giới.

Câu 6 :

Giải thưởng văn học Cikada Mai Văn Phấn đạt được là giải thưởng của quốc gia nào?

 • A

  Thụy Sĩ

 • B

  Thụy Điển

 • C

  Nga

 • D

  Pháp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

 Mai Văn Phấn giành giải thưởng văn học Cikada 2017 của Thụy Điển.

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của Mai Văn Phấn? 

 • A

  Giọt nắng

 • B

  Gọi xanh

 • C

  Cầu nguyện ban mai

 • D

  Gió lạnh đầu mùa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

   Gió lạnh đầu mùa – Thạch Lam

Câu 8 :

Tác phẩm Giọt nắng của Mai Văn Phấn thuộc thể loại nào?

 • A

  Phê bình văn học

 • B

  Tiểu luận

 • C

  Thơ

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Giọt nắng – Mai Văn Phấn.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Mai Văn Phấn đúng hay sai?

“Năm 1974, Mai Văn Phấn xuất ngũ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1974, Mai Văn Phấn nhập ngũ và xuất ngữ năm 1981.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Mai Văn Phấn đúng hay sai?

“Sau khi theo học Ngôn ngữ học và Văn hóa Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Mai Văn Phấn tiếp tục theo học tại Trường Đại học Sư phạm Maxim Gorky”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sau khi theo học Ngôn ngữ học và Văn hóa Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Mai Văn Phấn tiếp tục theo học tại Trường Đại học Sư phạm Maxim Gorky.

close