Trắc nghiệm Lý thuyết về thảo luận giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau để được khái niệm “Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường là…”

về vấn nạn môi trường

đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình

và lắng nghe ý kiến của các bạn

để cùng thống nhất giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường liên quan đến một vấn đề trong đời sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Tại sao chúng ta cần phải thảo luận giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất và đưa ra giải pháp tối ưu nhất

 • C

  Vì chọn nhiều ý kiến sẽ tốt hơn chọn một ý kiến

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là những biểu hiện của nạn ô nhiễm môi trường?

Khói bụi mù mịt     

Trời đổ mưa to

Cống rãnh tắc nghẽn     

Rác thải ùn ứ       

Trời nhiều mây xanh

Câu 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các nội dung sau vào từng bước thực hành giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường sao cho hợp lí.

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Thành lập nhóm và phân công công việc

Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

Trình bày ý kiến

Phản hồi các ý kiến

Thống nhất giải pháp

Câu 6 :

Khi nêu giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, cần chú ý điều gì?

 • A

  Điều kiện và khả năng thực hiện

 • B

  Quan tâm đến việc giải quyết tận gốc vấn đề

 • C

  Phối hợp hoạt động với các cá nhân và tập thể

 • D

  Cả 3 phương án trên

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi thảo luận để tìm giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, muốn phản hồi được ý kiến của các bạn khác trong nhóm, em cần làm gì trước đó?

Gặp gỡ bạn trước bài nói

Chăm chú lắng nghe

Ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn

Ghi chép ý kiến em muốn phản hồi

Đáp án B, C, D

Câu 8 :

Nếu muốn bạn làm rõ ý kiến mình chưa hiểu, em sẽ nói theo mẫu câu nào dưới đây?

 • A

  Tôi có cái nhìn khác ở phần.... Bởi vì...

 • B

  Tôi chưa hiểu rõ lắm ở phần... Bạn có thể giải thích thêm giúp tôi được không?

 • C

  Theo tôi, ý... chưa hợp lí. Bởi vì...

 • D

  Cả 3 mẫu câu trên

Câu 9 :

Giải pháp tối ưu sau buổi thảo luận nhóm được hiểu là gì?

 • A

  Ý kiến của người lãnh đạo

 • B

  Tất cả các ý kiến của cả nhóm

 • C

  Có thể là một ý kiến tốt của nhóm hoặc có thể là sự kết hợp các ý kiến

 • D

  Không có đáp án nào đúng

Câu 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau để được trình tự hợp lí khi trình bày bài nói về khắc phục nạn ô nhiễm môi trường?

Khái quát lại nội dung ý kiến vừa trình bày.

Trình bày ý kiến theo đề cương đã chuẩn bị.

Nêu tình trạng báo động của các vấn đề ô nhiễm môi trường

Nêu lại các câu hỏi đã từng được đặt ra trong bước tìm ý

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau để được khái niệm “Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường là…”

về vấn nạn môi trường

đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình

và lắng nghe ý kiến của các bạn

để cùng thống nhất giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường.

Đáp án

đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình

về vấn nạn môi trường

và lắng nghe ý kiến của các bạn

để cùng thống nhất giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường.

Lời giải chi tiết :

Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường là đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình về vấn nạn môi trường và lắng nghe ý kiến của các bạn để cùng thống nhất giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường.

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường liên quan đến một vấn đề trong đời sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem nội dung bài học, suy nghĩ và trả lời

Lời giải chi tiết :

Đây là vấn đề liên quan đến đời sống.

Câu 3 :

Tại sao chúng ta cần phải thảo luận giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất và đưa ra giải pháp tối ưu nhất

 • C

  Vì chọn nhiều ý kiến sẽ tốt hơn chọn một ý kiến

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chúng ta cần thảo luận nhóm để chọn ra sự thống nhất về quan điểm trước vấn đề nào đó.

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là những biểu hiện của nạn ô nhiễm môi trường?

Khói bụi mù mịt     

Trời đổ mưa to

Cống rãnh tắc nghẽn     

Rác thải ùn ứ       

Trời nhiều mây xanh

Đáp án

Khói bụi mù mịt     

Cống rãnh tắc nghẽn     

Rác thải ùn ứ       

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ các đáp án đã cho

Lời giải chi tiết :

Những biểu hiện của nạn ô nhiễm môi trường như:

- Khói bụi mù mịt     

- Cống rãnh tắc nghẽn     

- Rác thải ùn ứ       

Câu 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các nội dung sau vào từng bước thực hành giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường sao cho hợp lí.

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Thành lập nhóm và phân công công việc

Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

Trình bày ý kiến

Phản hồi các ý kiến

Thống nhất giải pháp

Đáp án

Thành lập nhóm và phân công công việc

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

Trình bày ý kiến

Phản hồi các ý kiến

Thống nhất giải pháp

Lời giải chi tiết :

Trình tự thảo luận nhóm được sắp xếp như sau:

- Thành lập nhóm và phân công công việc

- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

- Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

- Trình bày ý kiến

- Phản hồi các ý kiến

- Thống nhất giải pháp

Câu 6 :

Khi nêu giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, cần chú ý điều gì?

 • A

  Điều kiện và khả năng thực hiện

 • B

  Quan tâm đến việc giải quyết tận gốc vấn đề

 • C

  Phối hợp hoạt động với các cá nhân và tập thể

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi nêu giải pháp, cần chú ý đến điều kiện và khả năng thực hiện, đồng thời quan tâm đến việc giải quyết tận gốc vấn đề (không để tình trạng cũ tái diễn). Điều quan trọng nữa là phải tính đến việc phối hợp hoạt động với các cá nhân và tập thể khác cùng sống, sinh hoạt trên địa bàn.

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi thảo luận để tìm giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, muốn phản hồi được ý kiến của các bạn khác trong nhóm, em cần làm gì trước đó?

Gặp gỡ bạn trước bài nói

Chăm chú lắng nghe

Ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn

Ghi chép ý kiến em muốn phản hồi

Đáp án B, C, D

Đáp án

Đáp án B, C, D

Lời giải chi tiết :

Để phản hồi được ý kiến của các bạn khác trong nhóm, trước hết em nên lắng nghe và ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn, những điều em muốn trao đổi với bạn và những điều bạn muốn trao đổi với em.

Câu 8 :

Nếu muốn bạn làm rõ ý kiến mình chưa hiểu, em sẽ nói theo mẫu câu nào dưới đây?

 • A

  Tôi có cái nhìn khác ở phần.... Bởi vì...

 • B

  Tôi chưa hiểu rõ lắm ở phần... Bạn có thể giải thích thêm giúp tôi được không?

 • C

  Theo tôi, ý... chưa hợp lí. Bởi vì...

 • D

  Cả 3 mẫu câu trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nếu muốn bạn làm rõ ý kiến, em có thể nói:

- Tôi chưa hiểu rõ lắm ở phần... Bạn có thể giải thích thêm giúp tôi được không?

- Theo tôi hiểu thì ý của bạn là... Tôi hiểu như vậy có đúng không?

- Bạn nói rằng.... Vì sao vậy?

Câu 9 :

Giải pháp tối ưu sau buổi thảo luận nhóm được hiểu là gì?

 • A

  Ý kiến của người lãnh đạo

 • B

  Tất cả các ý kiến của cả nhóm

 • C

  Có thể là một ý kiến tốt của nhóm hoặc có thể là sự kết hợp các ý kiến

 • D

  Không có đáp án nào đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giải pháp tối ưu không nhất thiết phải là một ý kiến, đó có thể là sự kết hợp của nhiều ý kiến khác nhau.

Câu 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau để được trình tự hợp lí khi trình bày bài nói về khắc phục nạn ô nhiễm môi trường?

Khái quát lại nội dung ý kiến vừa trình bày.

Trình bày ý kiến theo đề cương đã chuẩn bị.

Nêu tình trạng báo động của các vấn đề ô nhiễm môi trường

Nêu lại các câu hỏi đã từng được đặt ra trong bước tìm ý

Đáp án

Nêu tình trạng báo động của các vấn đề ô nhiễm môi trường

Trình bày ý kiến theo đề cương đã chuẩn bị.

Nêu lại các câu hỏi đã từng được đặt ra trong bước tìm ý

Khái quát lại nội dung ý kiến vừa trình bày.

Lời giải chi tiết :

Mở đầu

Nêu tình trạng đáng báo động của vấn đề ô nhiễm môi trường với các biểu hiện cụ thể của nó, nhất là biểu hiện mà em và các bạn đang phải đối mặt và cần phải tham gia giải quyết.

Triển khai

- Trình bày ý kiến theo đề cương đã chuẩn bị.

- Trước khi trình bày từng phần ý kiến, có thể nêu lại các câu hỏi đã từng được đặt ra trong bước tìm ý, nhằm giúp người nghe hiểu rõ nội dung từng khía cạnh của vấn đề được đề cập.

Kết luận

Khái quát lại nội dung ý kiến vừa trình bày.

close