Trắc nghiệm Lý thuyết viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách siêu ngắn Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách là...

được gợi ra trong cuốn sách mà em đã đọc.

trình bày về một hiện tượng nào đó

viết bài văn

Câu 2 :

Việc viết bài văn trình bày ý kiến từ một cuốn sách áp dụng với thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Kịch

 • C

  Văn xuôi

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 3 :

Mục đích của việc viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất một ý kiến của vấn đề

 • C

  Để chúng ta có thành tích tốt

 • D

  Để cùng nhau hiểu được những bài học về hiện tượng đời sống có trong sách

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là yêu cầu viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách?

Nêu được tên sách và tác giả.

Nêu được hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách và ý kiến của em về hiện tượng đó.

Sử dụng được lí lẽ và bằng chứng để làm rõ hiện tượng.

Dùng những từ ngữ trau chuốt, lạ và độc đáo để trình bày

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Tìm ý, lập dàn ý

Chuẩn bị trước khi viết

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dưới đây nằm ở phần nào trong quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

Lựa chọn cuốn sách mà em yêu thích.

Trước khi viết

Viết bài

Chỉnh sửa

Câu 7 :

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách bao gồm mấy phần?

 • A

  Một phần

 • B

  Hai phần

 • C

  Ba phần

 • D

  Bốn phần

Câu 8 :

Khi tiến hành tìm ý cho bài văn trình bày hiện tượng gợi ra từ cuốn sách, cần tìm những ý nào dưới đây?

 • A

  Trình bày tên sách và tác giả

 • B

  Trình bày ấn tượng về các chi tiết, sự việc, nhân vật 

 • C

  Trình bày ý kiến của bản thân về hiện tượng gợi ra

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :

Hiện tượng đời sống được gợi ra từ văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? (SGK Văn 6 trang 82) là gì?

 • A

  Nạn vứt rác bừa bãi trong đời sống

 • B

  Nạn nghiện game của giới trẻ hiện nay

 • C

  Tình trạng các quần thể động vật đang bị đe doạ môi trường sống

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 10 :

Hiện tượng đời sống được gợi ra từ bài thơ Trái Đất – Gam-da-tốp (SGK Văn 6 trang 87) là gì?

 • A

  Tình trạng vô cảm của con người đối với gia đình

 • B

  Nạn bạo lực trong học đường

 • C

  Sự tàn nhẫn của con người trước môi trường Trái Đất

 • D

  Tất cả các ý trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách là...

được gợi ra trong cuốn sách mà em đã đọc.

trình bày về một hiện tượng nào đó

viết bài văn

Đáp án

viết bài văn

trình bày về một hiện tượng nào đó

được gợi ra trong cuốn sách mà em đã đọc.

Lời giải chi tiết :

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc là viết bài văn trình bày về một hiện tượng nào đó được gợi ra trong cuốn sách mà em đã đọc.

Câu 2 :

Việc viết bài văn trình bày ý kiến từ một cuốn sách áp dụng với thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Kịch

 • C

  Văn xuôi

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em suy nghĩ và trả lời

Lời giải chi tiết :

Việc viết bài văn trình bày ý kiến từ một cuốn sách áp dụng với tất cả các loại sách thể hiện những tư tưởng và gợi ra những bài học cuộc sống.

Câu 3 :

Mục đích của việc viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất một ý kiến của vấn đề

 • C

  Để chúng ta có thành tích tốt

 • D

  Để cùng nhau hiểu được những bài học về hiện tượng đời sống có trong sách

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em suy nghĩ về mục đích và trả lời

Lời giải chi tiết :

Mục đích của việc viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách là cùng nhau hiểu được những bài học về hiện tượng đời sống có trong sách.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là yêu cầu viết bài văn trình bày ý kiến về đời sống được gợi ra từ cuốn sách?

Nêu được tên sách và tác giả.

Nêu được hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách và ý kiến của em về hiện tượng đó.

Sử dụng được lí lẽ và bằng chứng để làm rõ hiện tượng.

Dùng những từ ngữ trau chuốt, lạ và độc đáo để trình bày

Đáp án

Nêu được tên sách và tác giả.

Nêu được hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách và ý kiến của em về hiện tượng đó.

Sử dụng được lí lẽ và bằng chứng để làm rõ hiện tượng.

Lời giải chi tiết :

Để trình bày ý kiến của mình, các em cần:

- Nêu được tên sách và tác giả.

- Nêu được hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách và ý kiến của em về hiện tượng đó.

- Sử dụng được lí lẽ và bằng chứng để làm rõ hiện tượng.

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Tìm ý, lập dàn ý

Chuẩn bị trước khi viết

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Đáp án

Chuẩn bị trước khi viết

Tìm ý, lập dàn ý

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết :

Trình tự:

- Chuẩn bị trước khi viết

- Tìm ý và lập dàn ý

- Viết bài

- Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dưới đây nằm ở phần nào trong quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

Lựa chọn cuốn sách mà em yêu thích.

Trước khi viết

Viết bài

Chỉnh sửa

Đáp án

Trước khi viết

Lời giải chi tiết :

Nội dung trên nằm ở phần trước khi viết.

Câu 7 :

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách bao gồm mấy phần?

 • A

  Một phần

 • B

  Hai phần

 • C

  Ba phần

 • D

  Bốn phần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức bài viết

Lời giải chi tiết :

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm 3 phần

Câu 8 :

Khi tiến hành tìm ý cho bài văn trình bày hiện tượng gợi ra từ cuốn sách, cần tìm những ý nào dưới đây?

 • A

  Trình bày tên sách và tác giả

 • B

  Trình bày ấn tượng về các chi tiết, sự việc, nhân vật 

 • C

  Trình bày ý kiến của bản thân về hiện tượng gợi ra

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các ý trên đều là chi tiết cần thiết cho bài văn.

Câu 9 :

Hiện tượng đời sống được gợi ra từ văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? (SGK Văn 6 trang 82) là gì?

 • A

  Nạn vứt rác bừa bãi trong đời sống

 • B

  Nạn nghiện game của giới trẻ hiện nay

 • C

  Tình trạng các quần thể động vật đang bị đe doạ môi trường sống

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Tình trạng các quần thể động vật đang bị đe doạ là vấn đề được đề cập trong văn bản.

Câu 10 :

Hiện tượng đời sống được gợi ra từ bài thơ Trái Đất – Gam-da-tốp (SGK Văn 6 trang 87) là gì?

 • A

  Tình trạng vô cảm của con người đối với gia đình

 • B

  Nạn bạo lực trong học đường

 • C

  Sự tàn nhẫn của con người trước môi trường Trái Đất

 • D

  Tất cả các ý trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Sự tàn nhẫn của con người trước môi trường Trái Đất là hiện tượng được đề cập trong văn bản trên.

close