Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Nếu cậu muốn có một người bạn Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đoạn trích trong văn bản gồm những nhân vật nào?

 • A

  Hoàng tử bé và con chó

 • B

  Hoàng tử bé và con cáo

 • C

  Hoàng tử bé và hải âu

 • D

  Hoàng tử bé và con mèo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK

Lời giải chi tiết :

Hoàng tử bé và con cáo là các nhân vật trong đoạn trích này.

Câu hỏi 2 :

 Hoàng từ bé đến từ đâu?

 • A

  Dải ngân hà

 • B

  Trái Đất

 • C

  Mặt trăng

 • D

  Một hành tinh khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần xuất thân của hoàng tử bé.

Lời giải chi tiết :

Xuất thân của hoàng tử bé: Đến từ một hành tinh khác. Một hành tinh không có thợ săn, không có gà 

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Mục đích xuất hiện tại Trái Đất của hoàng tử bé là gì?

Đi tìm con người

Đi tìm kho báu

Đi tìm bạn bè

Đi tìm người thân

Đi du lịch

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đi tìm con người

Đi tìm bạn bè

Phương pháp giải :

Em xem lại mục đích của hoàng tử bé.

Lời giải chi tiết :

Mục đích xuất hiện tại Trái Đất của hoàng tử bé là đi tìm con người và đi tìm bạn bè

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mục đích của con cáo là muốn được “cảm hóa”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại mục đích của con cáo.

Lời giải chi tiết :

Mục đích của con cáo: Muốn được hoàng tử bé "cảm hóa".

Câu hỏi 5 :

Từ “cảm hóa” trong văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn được hiểu là?

 • A

  Thu phục con vật hoang dã của tự nhiên

 • B

  Kết nối yêu thương qua lại, làm cho gần gũi hơn.

 • C

  Khiến con vật hoang dã phục tùng cho mình

 • D

  Cảm mến vạn vật trong cuộc sống

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và luận điểm ý nghĩa của cuộc gặp gỡ.

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản, "cảm hóa" là "làm cho gần gũi hơn..." và kết nối yêu thương qua lại.

Câu hỏi 6 :

Con cáo đến từ đâu?

 • A

  Mặt trăng

 • B

  Một hành tinh khác

 • C

  Trái Đất

 • D

  Mặt trời

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phần xuất thân của con cáo.

Lời giải chi tiết :

Xuất thân của con cáo: Đến từ Trái Đất

Câu hỏi 7 :

Theo văn bản, hoàng tử bé được “cảm hóa” bởi cái gì?

 • A

  Hoa hồng

 • B

  Vườn hoa hồng

 • C

  Con cáo

 • D

  Con người 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và luận điểm ý nghĩa của cuộc gặp gỡ.

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản, hoàng tử bé đã được cảm hóa bởi bông hoa hồng.

Câu hỏi 8 :

Nghệ thuật mà tác giả sử dụng khi miêu tả con cáo trong văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn là gì?

 • A

  Hoán dụ

 • B

  Nhân hóa

 • C

  So sánh

 • D

  Nói quá 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật mà tác giả sử dụng khi miêu tả con cáo là nhân hóa.

Câu hỏi 9 :

Ý nghĩa của câu văn Người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần.” là gì?

 • A

  Trái tim quan trọng hơn đôi mắt

 • B

  Thứ cốt lõi phải được cảm nhận bằng trái tim chứ không phải đôi mắt.

 • C

  Chỉ có đôi mắt mới nhìn ra được vẻ đẹp của vạn vật

 • D

  Trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và luận điểm nói về ý nghĩa đối với hoàng tử bé.

Lời giải chi tiết :

"Người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần.": Đôi khi con người sẽ lạc lối, sa vào những gì đẹp đẽ mình nhìn thấy trước mắt. Tuy nhiên thứ cốt lõi phải được cảm nhận bằng trái tim chứ không phải đôi mắt.

Câu hỏi 10 :

Văn bản “Nếu cậu muốn có một người bạn” nói về mối quan hệ nào trong xã hội?

 • A

  Tình cảm gia đình

 • B

  Tình thầy trò

 • C

  Tình bạn

 • D

  Tình yêu đôi lứa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ nội dung tư tưởng, suy luận và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Văn bản “Nếu cậu muốn có một người bạn” nói về tình bạn.

close