Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Bắt nạt Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Bắt nạt của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Nguyễn Thế Hoàng Linh

Câu 2 :

Tác phẩm Bắt nạt trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Ra vườn nhặt nắng

 • B

  Bé tập tô

 • C

  Mầm sống

 • D

  Uống một ngụm nước biển

Câu 3 :

Tác phẩm Bắt nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Câu 4 :

Bài thơ Bắt nạt được viết theo thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  Tự do

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ Bắt nạt?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Bắt nạt là xấu lắm

Đừng bắt nạt, bạn ơi

Bất cứ ai trên đời

Đều không cần bắt nạt

(Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Không chơi cùng người bắt nạt người khác

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Tại sao không học hát

Nhảy híp-hóp cho hay?

Thời gian trong một ngày

Đâu để dành bắt nạt?

 

Sao không ăn mù tạt?

Đối diện thử thách đi?

Thử kẻ yếu làm gì

Sao không trêu mù tạt?

 

Những bạn nào nhút nhát

Thì là giống thỏ non

Trông đáng yêu đấy chứ

Sao không yêu, lại còn…?

 (Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Không chơi cùng người bắt nạt người khác

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Bạn nào bắt nạt bạn

Cứ đưa bài thơ này

Bảo nếu cần bắt nạt

Thì đến gặp tớ ngay

 

Cứ đến bắt nạt tớ

Bị bắt nạt quen rồi

Vẫn không thích bắt nạt

Vì bắt nạt rất hôi

(Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Lời khuyên răn và bài học đừng bắt nạt

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Đừng bắt nạt người lớn

Đừng bắt nạt trẻ con

Đừng bắt nạt người khác

Trên khắp trái đất tròn

 

Đừng bắt nạt mèo, chó

Đừng bắt nạt cái cây

Đừng bắt nạt ai cả

Vì bắt nạt dễ lây

 (Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Lời khuyên răn và bài học đừng bắt nạt

Câu 10 :

Vấn đề được tác giả nêu lên trong bài thơ Bắt nạt là gì?

 • A

  Vấn đề giúp đỡ người khác trong đời sống.

 • B

  Vấn đề đoàn kết trong lớp học

 • C

  Vấn đề làm sao để có một tình bạn đẹp.

 • D

  Vấn đề ức hiếp kẻ yếu trong đời sống.

Câu 11 :

Trong văn bản Bắt nạt, thái độ của tác giả đối với những người hay đi bắt nạt người khác là gì?

 • A

  Phê phán

 • B

  Bênh vực

 • C

  Ngợi ca

 • D

  Yêu mến

Câu 12 :

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Bắt nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Thể thơ 5 chữ

 • B

  Kết hợp các biện pháp tu từ

 • C

  Lối thơ trong trẻo, hóm hỉnh

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Bắt nạt của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Nguyễn Thế Hoàng Linh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh.

Câu 2 :

Tác phẩm Bắt nạt trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Ra vườn nhặt nắng

 • B

  Bé tập tô

 • C

  Mầm sống

 • D

  Uống một ngụm nước biển

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bắt nạt trích từ tác phẩm Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh

Câu 3 :

Tác phẩm Bắt nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Bắt nạt.

Câu 4 :

Bài thơ Bắt nạt được viết theo thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  Tự do

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể thơ 5 chữ

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ Bắt nạt?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Nghị luận

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Bắt nạt là xấu lắm

Đừng bắt nạt, bạn ơi

Bất cứ ai trên đời

Đều không cần bắt nạt

(Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Không chơi cùng người bắt nạt người khác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Tại sao không học hát

Nhảy híp-hóp cho hay?

Thời gian trong một ngày

Đâu để dành bắt nạt?

 

Sao không ăn mù tạt?

Đối diện thử thách đi?

Thử kẻ yếu làm gì

Sao không trêu mù tạt?

 

Những bạn nào nhút nhát

Thì là giống thỏ non

Trông đáng yêu đấy chứ

Sao không yêu, lại còn…?

 (Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Không chơi cùng người bắt nạt người khác

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Bạn nào bắt nạt bạn

Cứ đưa bài thơ này

Bảo nếu cần bắt nạt

Thì đến gặp tớ ngay

 

Cứ đến bắt nạt tớ

Bị bắt nạt quen rồi

Vẫn không thích bắt nạt

Vì bắt nạt rất hôi

(Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Lời khuyên răn và bài học đừng bắt nạt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Lời khuyên răn và bài học đừng bắt nạt

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Đừng bắt nạt người lớn

Đừng bắt nạt trẻ con

Đừng bắt nạt người khác

Trên khắp trái đất tròn

 

Đừng bắt nạt mèo, chó

Đừng bắt nạt cái cây

Đừng bắt nạt ai cả

Vì bắt nạt dễ lây

 (Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh)

 • A

  Nêu vấn đề bắt nạt là xấu

 • B

  Gợi ý những việc làm tốt thay vì bắt nạt

 • C

  Phân loại đối tượng bắt nạt

 • D

  Lời khuyên răn và bài học đừng bắt nạt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Phân loại đối tượng bắt nạt

Câu 10 :

Vấn đề được tác giả nêu lên trong bài thơ Bắt nạt là gì?

 • A

  Vấn đề giúp đỡ người khác trong đời sống.

 • B

  Vấn đề đoàn kết trong lớp học

 • C

  Vấn đề làm sao để có một tình bạn đẹp.

 • D

  Vấn đề ức hiếp kẻ yếu trong đời sống.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Bắt nạt nêu lên vấn đề ức hiếp kẻ yếu trong đời sống.

Câu 11 :

Trong văn bản Bắt nạt, thái độ của tác giả đối với những người hay đi bắt nạt người khác là gì?

 • A

  Phê phán

 • B

  Bênh vực

 • C

  Ngợi ca

 • D

  Yêu mến

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác giả nêu lên quan điểm phê bình cái xấu, đứng về phía những người bị bắt nạt; Khuyên nhủ mọi người không nên bắt nạt người khác.

Câu 12 :

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Bắt nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Thể thơ 5 chữ

 • B

  Kết hợp các biện pháp tu từ

 • C

  Lối thơ trong trẻo, hóm hỉnh

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật: Thể thơ 5 chữ kết hợp với các biện pháp tu từ điệp từ, so sánh,…cùng lối thơ trong trẻo, hóm hỉnh khi nói về vấn đề nghiêm trọng.

close