Trắc nghiệm Lý thuyết về viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thuyết minh là gì?

 • A

  Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật

 • B

  Tả lại vẻ ngoài củ đối tượng nào đó

 • C

  Trình bày diễn biến một vụ việc

 • D

  Bày tỏ quan điểm về đối tượng nào đó

Câu 2 :

Thuyết minh thuật lại một sự kiện được hiểu là:

 • A

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các món ăn độc đáo

 • B

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về lễ hội

 • C

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.

 • D

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về đồ dùng trong gia đình

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự viết bài văn thuyết minh:

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Tìm các thông tin về sự kiện

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Xác định sự kiện cần thuật lại

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Câu 4 :

Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Thánh Gióng 

 • B

  Sơn Tinh, Thủy Tinh

 • C

  Chuyện cổ nước mình

 • D

  Ai ơi mồng 9 tháng 4

Câu 5 :

Đâu không phải yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

 • A

  Sử dụng ngôi tường thuật phù hợp

 • B

  Giới thiệu được sự kiện cần thuật lại

 • C

  Tập trung vào một số chi tiết tiêu biểu

 • D

  Sử dụng lời văn bay bổng, mượt mà, giàu hình ảnh

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện không được nêu cảm nghĩ và ý kiến cá nhân mình, đúng hay sai?​

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, có thể viết theo những hình thức nào?

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Viết lên bảng

Viết lên tường

Viết ra cát

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước chuẩn bị viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc sao cho hợp lí.

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Dự kiến bố cục của bài

Câu 9 :

Đề bài nào dưới đây phù hợp với đề bài thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Miêu tả vua Hùng theo trí tưởng tượng của em

 • B

  Thuyết minh lại lễ hội đền Hùng

 • C

  Kể lại sự việc vua Hùng kén rể

 • D

  Cả ba phương án trên

Câu 10 :

Đâu không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Thuyết minh sông Cửa Long.

 • B

  Hội chợ sách.

 • C

  Hội khỏe Phù Đổng ở trường hoặc địa phương em.

 • D

  Lễ hội dân gian (hội Đền Hùng, hội Gióng, hội làng,...).

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thuyết minh là gì?

 • A

  Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật

 • B

  Tả lại vẻ ngoài củ đối tượng nào đó

 • C

  Trình bày diễn biến một vụ việc

 • D

  Bày tỏ quan điểm về đối tượng nào đó

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của đối tượng.

Câu 2 :

Thuyết minh thuật lại một sự kiện được hiểu là:

 • A

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các món ăn độc đáo

 • B

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về lễ hội

 • C

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.

 • D

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về đồ dùng trong gia đình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc là viết bài văn trình bày, cung cấp thông tin hay giải thích về sự vật, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự viết bài văn thuyết minh:

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Tìm các thông tin về sự kiện

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Xác định sự kiện cần thuật lại

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Đáp án

Xác định sự kiện cần thuật lại

Tìm các thông tin về sự kiện

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Lời giải chi tiết :

Các bước:

Xác định sự kiện cần thuật lại

Tìm các thông tin về sự kiện

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Câu 4 :

Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Thánh Gióng 

 • B

  Sơn Tinh, Thủy Tinh

 • C

  Chuyện cổ nước mình

 • D

  Ai ơi mồng 9 tháng 4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.

Câu 5 :

Đâu không phải yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

 • A

  Sử dụng ngôi tường thuật phù hợp

 • B

  Giới thiệu được sự kiện cần thuật lại

 • C

  Tập trung vào một số chi tiết tiêu biểu

 • D

  Sử dụng lời văn bay bổng, mượt mà, giàu hình ảnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sử dụng lời văn bay bổng, mượt mà, giàu hình ảnh không phải yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện và cũng không cần thiết.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện không được nêu cảm nghĩ và ý kiến cá nhân mình, đúng hay sai?​

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện phải nêu cảm nghĩ và ý kiến cá nhân mình về sự kiện đó.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, có thể viết theo những hình thức nào?

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Viết lên bảng

Viết lên tường

Viết ra cát

Đáp án

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước chuẩn bị viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc sao cho hợp lí.

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Dự kiến bố cục của bài

Đáp án

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Dự kiến bố cục của bài

Lời giải chi tiết :

Các bước:

- Chọn sự kiện để thuật lại. 

- Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

- Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

- Dự kiến bố cục của bài (theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin).

Câu 9 :

Đề bài nào dưới đây phù hợp với đề bài thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Miêu tả vua Hùng theo trí tưởng tượng của em

 • B

  Thuyết minh lại lễ hội đền Hùng

 • C

  Kể lại sự việc vua Hùng kén rể

 • D

  Cả ba phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thuyết minh lại lễ hội đền Hùng là đề bài thuyết minh thuật lại một sự kiện.

Câu 10 :

Đâu không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Thuyết minh sông Cửa Long.

 • B

  Hội chợ sách.

 • C

  Hội khỏe Phù Đổng ở trường hoặc địa phương em.

 • D

  Lễ hội dân gian (hội Đền Hùng, hội Gióng, hội làng,...).

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án và suy nghĩ trả lời.

Lời giải chi tiết :

Thuyết minh sông Cửa Long không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự việc.

close