Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Vua chích chòe Văn 6 Kết nối tri thức

Câu 1 :

Ai là nhân vật trải qua những thử thách trong truyện Vua chích chòe?

 • A

  Vua cha

 • B

  Vua chích chòe

 • C

  Công chúa

 • D

  Chim chích chòe

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Công chúa là nhân vật trải qua những thử thách trong truyện Vua chích chòe.

Câu 2 :

Đâu là tính từ chỉ tính cách ban đầu của công chúa trong truyện Vua chích chòe?

 • A

  Hiền lành

 • B

  Thông minh

 • C

  Tham lam

 • D

  Kiêu ngạo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tính cách công chúa: kiêu ngạo

Câu 3 :

Đâu không phải cụm từ mà công chúa dùng để chế nhạo những người đến dự lễ?

 • A

  Vua chích chòe.

 • B

  Nhợt nhạt như chết đuối.

 • C

  Cây già sấy lò cong cớn.

 • D

  Xung đồng đỏ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây già sấy lò cong cớn không phải cụm từ mà công chúa dùng để chế nhạo những người đến dự lễ

Câu 4 :

Trong truyện Vua chích chòe, vua cha đã có quyết định gì trước cách hành xử kiêu ngạo của công chúa?

 • A

  Giam công chúa vào cung

 • B

  Mở tiếp cuộc chọn phò mã

 • C

  Tuyên bố sẽ gả công chúa cho người ăn mày

 • D

  Ngồi giảng giải cho công chúa hiểu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vua cha tức giận và tuyên bố sẽ gả công chúa cho người ăn mày

Câu 5 :

Trong truyện Vua chích chòe, vua chích chòe đã đóng giả làm nhân vật nào?

 • A

  Người hát rong

 • B

  Người đánh giày

 • C

  Người ăn xin

 • D

  Người đánh đàn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vua chích chòe đã đóng giả làm người hát rong.

Câu 6 :

Trong truyện Vua chích chòe, đâu không phải công việc mà nàng công chúa đã phải làm khi trải qua thử thách?

 • A

  Phụ bếp.

 • B

  Dệt vải.

 • C

  Làm việc nhà.

 • D

  Đan len.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đan len không phải là việc công chúa từng trải qua.

Câu 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự hợp lí trong truyện Vua chích chòe:

Nhà vua gả công chúa cho gã hát rong, công chúa theo gã về nhà.

Vua cha mở buổi yến tiệc, mời các chàng trai đến dự tiệc để tìm phò mã.

 Công chúa khóc hối lỗi và hai người làm đám cưới với nhau.

Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.

Công chúa chê hết người này đến người khác, khiến nhà vua tức giận và ban sẽ gả công chúa cho người ăn xin đầu tiên đến điện.

Công chúa dần dần làm qua nhiều việc: dọn nhà, làm bếp, đan sọt, dệt vải, bán sành sứ, làm phụ bếp.

Vua chích chòe giải thích mọi việc cho công chúa khi cô làm phụ bếp cho đám cưới của vua.

Đáp án

Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.

Vua cha mở buổi yến tiệc, mời các chàng trai đến dự tiệc để tìm phò mã.

Công chúa chê hết người này đến người khác, khiến nhà vua tức giận và ban sẽ gả công chúa cho người ăn xin đầu tiên đến điện.

Nhà vua gả công chúa cho gã hát rong, công chúa theo gã về nhà.

Công chúa dần dần làm qua nhiều việc: dọn nhà, làm bếp, đan sọt, dệt vải, bán sành sứ, làm phụ bếp.

Vua chích chòe giải thích mọi việc cho công chúa khi cô làm phụ bếp cho đám cưới của vua.

 Công chúa khóc hối lỗi và hai người làm đám cưới với nhau.

Phương pháp giải :

Em xem lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng:

- Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.

- Vua cha mở buổi yến tiệc, mời các chàng trai đến dự tiệc để tìm phò mã.

- Công chúa chê hết người này đến người khác, khiến nhà vua tức giận và ban sẽ gả công chúa cho người ăn xin đầu tiên đến điện.

- Nhà vua gả công chúa cho gã hát rong, công chúa theo gã về nhà.

- Công chúa dần dần làm qua nhiều việc: dọn nhà, làm bếp, đan sọt, dệt vải, bán sành sứ, làm phụ bếp.

- Vua chích chòe giải thích mọi việc cho công chúa khi cô làm phụ bếp cho đám cưới của vua.

- Công chúa khóc hối lỗi và hai người làm đám cưới với nhau.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vua chích chòe vì bị từ chối nên bắt công chúa phải làm những công việc cực khổ để trả thù, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Vua chích chòe làm vậy vì muốn công chúa thay đổi tốt hơn và cũng vì tình yêu chân thực dành cho công chúa.

Câu 9 :

Cụm từ “thượng vàng hạ cám” nói về công chúa trong văn bản Vua chích chòe được hiểu là?

 • A

  Vàng quý hơn cám

 • B

  Cám rẻ rúng hơn vàng

 • C

  Đi từ cái quý giá đến cái tầm thường

 • D

  Công chúa quý hơn vàng và cám

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại chú thích trong văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu nói chỉ cuộc đời công chúa đi từ thân phận cao quý như công chúa đến khi làm những việc khổ cực, tầm thường.

Câu 10 :

Câu chuyện Vua chích chòe phê phán thói xấu nào?

 • A

  Kiêu căng, ngạo mạn.

 • B

  Độc ác, xấu xa.

 • C

  Tham lam, ích kỉ.

 • D

  Dựa dẫm, ỷ lại.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em nắm nội dung tư tưởng tác phẩm và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Truyện phê phán những kẻ kiêu căng, ngạo mạn

close