Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Cửu Long Giang ta ơi Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác phẩm Cửu Long Giang ta ơi của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Nguyên Hồng

 • C

  Hà My

 • D

  Đinh Nam Khương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Cửu Long Giang ta ơi

Lời giải chi tiết :

Cửu Long Giang ta ơi – Nguyên Hồng

Câu hỏi 2 :

Văn bản Cửu Long Giang ta ơi được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Trời xanh

 • B

  Cửa biển

 • C

  Sông núi quê hương

 • D

  Cơn bão đã đến

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Xuất xứ: trích Trời xanh

Câu hỏi 3 :

Tập Trời xanh của Nguyên Hồng được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1959

 • B

  1960

 • C

  1961

 • D

  1962

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Trời xanh (1960).

Câu hỏi 4 :

 Tác phẩm Cửu Long Giang ta ơi thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thể loại: thơ

Câu hỏi 5 :

Thể thơ của tác phẩm Cửu Long Giang ta ơi là:

 • A

  6 chữ

 • B

  8 chữ

 • C

  lục bát

 • D

  tự do

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

 Em xem lại số tiếng trong câu thơ và số câu trong bài thơ

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: tự do

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Ngày xưa ta đi học
Mười tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu
Mắt ngẩng lên trông bản đồ rực rỡ
Như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ.
[…]
Mê Kông quặn đẻ
Chín nhánh sông vàng
Nông dân Nam Bộ gối đất nằm sương
Mồ hôi vã bãi lau thành đồng lúa
Thành những tên đọc lên nước mắt đều muốn ứa
Những Hà Tiên, Gia Định, Long Châu
Những Gò Công, Gò Vấp, Đồng Tháp, Cà Mau
Những mặt đất
Cha ông ta nhắm mắt
Truyền cháu con không bao giờ chia cắt.

(Cửu Long giang ta ơi – Nguyên Hồng)

Hình ảnh lớp học trong nỗi nhớ của tác giả

Hình ảnh lớp học khi bị đạn bom tàn phát

Hình ảnh lớp học trong hiện tại

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hình ảnh lớp học trong nỗi nhớ của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Hình ảnh lớp học trong nỗi nhớ của tác giả

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Ta đã lớn
Thầy giáo già đã khuất
Thước bản to nay thành cán cờ sao
Những tên làm man mác tuổi thơ xưa
Đã thấm máu của bao hồn bất tử

[…]
Đêm nay
Cửu Long Giang vẫn âm vang sóng cát
Sao khuya lấp lánh
Lửa chài thức sáng, nhịp hát hò ơ
Đồng Tháp xa đưa những tiếng mẹ ru
Hồ Chí Minh thành ca dao bát ngát...

(Cửu Long giang ta ơi – Nguyên Hồng)

Hình ảnh lớp học trong nỗi nhớ của tác giả

Hình ảnh lớp học khi bị đạn bom tàn phát

Hình ảnh lớp học trong hiện tại

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hình ảnh lớp học trong hiện tại

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Hình ảnh lớp học trong hiện tại

Câu hỏi 8 :

Đoạn sông Mê Kông chảy qua Việt Nam gọi là:

 • A

  Sông Tiền

 • B

  Sông Hậu

 • C

  Sông Cửu Long

 • D

  Sông Mỹ Tho

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em xem lại vị trí địa lý và chú thích

Lời giải chi tiết :

Đoạn sông Mê Kông chảy qua Việt Nam gọi là sông Cửu Long.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Cửu Long giang ta ơi đúng hay sai?

“Bài thơ bắt đầu từ hình ảnh chật chội của lớp học để đưa đến hình ảnh rộng lớn của dòng sông Mê Kông, đem đến cho người đọc những hiểu biết về dòng sông cùng con người Nam Bộ”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Bài thơ bắt đầu từ hình ảnh chật chội của lớp học để đưa đến hình ảnh rộng lớn của dòng sông Mê Kông, đem đến cho người đọc những hiểu biết về dòng sông cùng con người Nam Bộ.

Câu hỏi 10 :

Nghệ thuật nào được sử dụng trong bài thơ Cửu Long Giang ta ơi là?

 • A

  Sử dụng ngôi kể thứ nhất tăng tính chân thực.

 • B

  Trình tự miêu tả hấp dẫn, thú vị

 • C

  Thể thơ tự do với kết cấu đặc biệt cùng các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, điệp.

 • D

  Sử dụng các hình ảnh ước lệ, tượng trưng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật: Thể thơ tự do với kết cấu đặc biệt cùng các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, điệp.

close